nieuws

Zes Zeeuwse kopers eisen behoud toegekende premie

bouwbreed Premium

De kopers van zes premie A woningen in Oostburg, Terneuzen en Goes werden in april 1993 onaangenaam verrast toen het ministerie van Volkshuisvesting besloot om de subsidie op hun pas gekochte huizen terug te vorderen. Volgens het ministerie waren de woningen te duur voor subsidie omdat de prijs van de garage bij de koopprijs geteld moest worden.

In Zeeland zijn in totaal 29 premies teruggevorderd, die afhankelijk van het inkomen varieren tussen de f. 5000 en f. 40.000. De zes kopers stelden beroep in bij de Middelburgse bestuursrechter maar werden in april van dit jaar in het ongelijk gesteld. Afgelopen week vochten de kopers in hoger beroep de beslissing van de Middelburgse rechter aan.

‘Stomverbaasd’

Kern van geschil is de vraag of de directie Volkshuisvesting in de provincie Zeeland heeft ingestemd met een constructie van bouwbedrijf Zehamij, waarin de garages apart verkocht werden om de prijs van de huizen op de premiegrens van f. 132.000 te laten uitkomen.

Volgens advocaat mr. H. Breeman van de kopers heeft de directie Volkshuisvesting deze constructie goedgekeurd. Om het gelijk van de kopers aan te tonen, liet hij drie gemeente-ambtenaren getuigen, die alle drie verklaarden dat Volkshuisvesting toestond dat de prijs van f. 18.000 van de garage niet meegeteld werd om de premie te verkrijgen. Voorwaarde was wel dat de koop van de woning en de garage niet aan elkaar gekoppeld zouden zijn.

Ambtenaar G. Gernaert zei “stomverbaasd” te zijn dat de rechter in Middelburg nu heeft beslist dat Volkshuisvesting de garage niet hoeft mee te rekenen. Zijn collega J. Naeije uit Sluis zei dat Volkshuisvesting de constructie wel geaccepteerd had. “Door nu een andere beslissing te nemen, wordt sommige mensen f. 40.000 a f. 50.000 door de neus geboord”, vertelde deze de rechters van de Raad van State.

‘Geen boodschap’

De gemeenten hadden volgens advocaat Breeman oor voor deze constructie omdat de woningmarkt eind jaren tachtig vroeg om twee onder een kaphuizen. Voor de rijtjeshuizen zonder garage, die doorgaans als premie A gebouwd worden, zou geen markt zijn.

Het ministerie van VROM heeft aan dit verhaal geen boodschap en zegt dat de prijs van de garage wel bij de koopprijs van de woning moet worden opgeteld. De kopers van een woning werden vooraf gepolst naar hun bereidheid om eveneens een garage te kopen. Hen werd voorgehouden dat de verkoop van de woning in de toekomst niet zou doorgaan als zij niet tegelijk een garage kochten.

Door bewust de ogen te sluiten voor deze gang van zaken, zijn de gemeenten volgens het ministerie zwaar tekort geschoten in hun toezichthoudende taak. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State laat over enige weken weten of de kopers hun subsidie alsnog mogen behouden.

Reageer op dit artikel