nieuws

Zeeland trekt f. 30 miljoen uit voor infrastructuur

bouwbreed

De provincie Zeeland wil in 1996 bijna f. 30 miljoen uittrekken voor de natte en droge infrastructuur. Dit blijkt uit een investeringsplan, dat gedeputeerde staten hebben opgesteld. De grootste post betreft onderhoud aan wegen, waarvoor f. 15,6 miljoen is uitgetrokken. Voor nieuwe investeringen is f. 9,775 miljoen beschikbaar. Tenslotte wordt voor werk aan het Kanaal door Walcheren en aan de Zeelandbrug respectievelijk f. 2,28 miljoen en f. 1,695 miljoen besteed.

Van het budget voor onderhoud is volgens GS volgend jaar f. 5,5 miljoen bestemd voor renovatie van deklagen en fietspaden. En f. 7,7 miljoen wordt uitgegeven aan overig onderhoud. De rest van het budget wordt uitgetrokken voor ondersteuning van de provinciale wegensteunpunten (zoals onderhoud en aanpassingen aan gebouwen).

Van de nieuwe investeringen wordt ruim eenderde deel, te weten f. 3,2 miljoen, gebruikt voor uitvoering van het ‘Demonstratiepo Duurzame Verkeersveiligheid West-Zeeuwsch-Vlaanderen’. Onderdeel daarvan is verbetering van het wegvak in de N675 bij Nieuwvliet.

Andere poen

Andere uit te voeren nieuwe poen zijn onder meer reconstructie van het kruispunt N253 Zwartenhoek, aanleg van een deklaag op de Oesterdam, verbetering (inclusief aanleg rotonde) in de N258 bij Axel/Hulst, aanleg van de rotonde Stoofweg-Lage Zoom-Helleweg en aanleg van een nieuw fietspad door Nieuwland langs de A58 en de N665.

De investeringen aan het Kanaal door Walcheren bestaan voornamelijk uit groot, niet jaarlijks, onderhoud. Voor renovatie van de sluis in Vlissingen (elektrische installaties) is f. 1,1 miljoen uitgetrokken. Revisie van de sluisdeuren vergt nog eens vier ton. Vooruitlopend op een vervanging van de Stationsbrug in Middelburg (die is over 10 jaar afgeschreven en moet worden vervangen door een nieuwe brug, hetgesen dan – 15,5 miljoen zal kosten) moet op korte termijn de pijler worden gereconstrueerd. Ook moet meer onderhoud aan de brug worden uitgevoerd.

Voor de aanleg van nieuwe remmingwerken is twee ton gereserveerd.

Zeelandbrug

Op de Zeelandbrug wil de provincie de middenleuning herplaatsen. Dit werk kost f. 650.000 en moet volgend jaar al gebeuren, omdat in 1998 het wegdek wordt gereconstrueerd. Verder moeten volgend jaar elf voegen worden gerenoveerd, hetgeen f. 325.000 vergt. Voor het conserveren van liggers trekt de provincie vijf ton uit.

De dit jaar al begonnen reparatie van betonranden aan de buitenkant van de brug en reparatie van de spankassen wordt ook in 1996 voortgezet. Daartoe is twee ton beschikbaar gesteld.

Reageer op dit artikel