nieuws

Woningverbetering in Hilversum op zacht pitje

bouwbreed

In de gemeente Hilversum zullen de komende jaren nog maar een beperkt aantal woningen volgens het principe van de collectieve woningverbetering worden gerenoveerd. De rijksoverheid draait namelijk de subsidiekraan dicht. En de gemeente heeft onvoldoende financien om dat proces op eigen kracht voor te zetten.

Deze mededeling lardeert het gemeentelijk bericht dat op 3 november a.s. wethouder S. Wolf de 500ste in het kader van de stadsvernieuwing opgeknapte woning officieel zal overdragen.

Aan een jarenlang proces van collectieve woningverbetering, waarin de gemeente samen met eigenaren/bewoners de huizen renoveerde, komt dan snel een einde.

In 1986 werd een bescheiden begin gemaakt met het opknappen van woningen. Maar de collectieve woningverbetering kwam pas goed op gang nadat in 1989 een nieuwe subsidieverordening stadsvernieuwing was vastgesteld.

In de jaren daarna werden steeds grotere aantallen woningen verbeterd in de stadsvernieuwingsgebieden Oosterstraten-Nieuwstraten en Over ’t Spoor. Het architectenbureau Lugten Malschaert uit Dordrecht en het bouwbedrijf Bakker uit Loosdrecht voerden die poen uit.

Reageer op dit artikel