nieuws

Vrees voor te veel vakantiewoningen in Groningen

bouwbreed

Het aantal vakantiebungalows in de provincie Groningen dreigt de komende jaren te verzesvoudigen. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Milieufederatie Groningen heeft uitgevoerd. Deze ontwikkeling zal tot aantasting van natuur, landschap en leegstand in de parken zelf leiden. De Milieufederatie, die haar bevindingen heeft verwoord in het rapport ‘Groningen raakt vol, vol bungalows’, roept de provincie Groningen daarom op om een strenger beleid te gaan voeren. Het door Herwin Prins opgestelde rapport is inmiddels overhandigd aan gedeputeerde Beukema.

Verspreid over de provincie Groningen liggen 17 plannen tot uitbreiding of nieuwvestiging van bungalowparken. Het aantal huisjes kan toenemen van 400 in 1995 tot 2400 over een jaar of tien.

De meeste vakantieparken grenzen direct aan natuurgebieden zoals het Lauwersmeer, het Schildmeer en het Ruiten A-dal. Gevreesd wordt onder andere voor verstoring en een hoge grondwaterstand.

De Milieufederatie Groningen vindt dat de provincie paal en perk moet gaan stellen aan het aantal vakantiewoningen. Al te ‘gretige’ gemeenten dienen voortaan te worden afgeremd. Het belangrijkste advies aan de provincie Groningen is om een bufferzone langs natuurgebieden te leggen, zodat toekomstige vakantieparken niet te opdringerige buren worden.

Reageer op dit artikel