nieuws

Voor verwijderen asbest KOMO-certificaat vereist

bouwbreed

Als gevolg van het Asbestverwijderingsbesluit en de Regeling Merkteken Asbestverwijdering mogen asbest en asbesthoudende materialen in gebouwen en objecten met ingang van 1 maart volgend jaar uitsluitend worden verwijderd door bedrijven, die beschikken over een geldig KOMO-procescertificaat ‘Asbestverwijdering’, aldus de Stichting Bouwkwaliteit.

“Een dergelijke kwaliteitsverklaring is derhalve per 1 maart verplicht”, zo stelt de stichting. Deze verplichting heeft zowel voor de vergunningverleners als de opdrachtgevers van asbestsaneringswerkzaamheden grote gevolgen. De opdracht tot het verwijderen van asbest en asbesthoudende materialen kan alleen maar aan gecertificeerde bedrijven worden verstrekt. De gecertificeerde bedrijven zijn gepubliceerd door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) te Rijswijk.

De stichting heeft de informatie beschikbaar in een tweedelige SBK-uitgave. Het eerste deel bevat een overzicht van publiekrechtelijk de KOMO-kwaliteitsverklaringen. Hierin is een lijst opgenomen van kwaliteitsverklaringen, erkend op basis van toetsing aan het Bouwbesluit. Dat is belangrijk voor het verkrijgen van een bouwvergunning. Voorts een opsomming van bedrijven die beschikken over het voornoemde KOMO-procescertificaat ‘Asbestverwijdering’.

Het tweede deel is een ‘Nationale gids van kwaliteitsverklaringen voor de bouw, waarin onder andere een overzicht wordt gegeven van alle overige voor de bouw bestemde kwaliteitsverklaringen.

De tweedelige SBK-uitgave is van belang voor alle bouwpartners en is te betrekken bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk, telefoonnummer 070-399 84 67 en fax 070-390 29 47.

Reageer op dit artikel