nieuws

Visie op luchtvaart na Schiphol in de maak

bouwbreed Premium

Wat moet er gebeuren als Schiphol de grenzen van zijn groeimogelijkheden heeft bereikt? Is er plaats voor de aanleg van een nieuwe luchthaven, waarbij niet alleen wordt gekeken naar het land, maar ook naar de zee en het IJsselmeer; ke we volstaan met de verbetering van onze regionale luchthavens; of moet worden geaccepteerd dat Nederland geen plaats meer heeft voor nieuwe luchthavens?

Die vragen staan centraal in een groots opgezet onderzoek van de ministers van Verkeer en Waterstaat, VROM en Economische Zaken naar de toekomst van de Nederlandse luchtvaart, waarvan gisteren in Nieuwspoort de contouren werden geschetst.

Doel is om uiteindelijk te komen tot een verantwoorde keuze over nut, noodzaak en mogelijkheden van mogelijke verdere groei naar het jaar 2025 en verder. Daartoe zal onder meer een beleidsanalyse worden opgesteld door het onderzoeksbureau Rand Corporation en worden ronde tafel-gesprekken met belanghebbenden gevoerd.

De discussie kan uiteindelijk in 1997 uitmonden in een Structuurschema Burgerluchtvaart. Als daarin wordt besloten tot de bouw van nieuwe luchthavens, dan ke deze in de periode 2007-2012 worden opgeleverd.

Reageer op dit artikel