nieuws

Vinex-convenant regio Eindhoven ondertekend

bouwbreed Premium

In Den Haag hebben staatssecretaris Tommel (VROM) en het ministerie van Verkeer en Waterstaat, provincie Noord-Brabant, samenwerkingsverband regio Eindhoven (SRE) en betrokken gemeenten het Vinex-uitvoeringsconvenant getekend. Daarmee werden eerder al gepresenteerde afspraken bekrachtigd.

In de stadsregio Eindhoven worden tussen tot 2005 op Vinex-bouwlocaties in totaal 28.400 woningen gebouwd: in binnenstedelijk gebied 12.000, in Meerhoven 6900 en in Brandevoort 3000. De rest van de woningen zal op verschillende kleine locaties worden gerealiseerd.

Het rijk stelt f. 97,6 miljoen beschikbaar als bijdrage aan de grondkosten voor de woningbouw. Ook komt er een eenmalige VROM-bijdrage van f. 10,6 miljoen voor de sanering van ernstige verontreiniging op Vinex-bouwlocaties.

Naast het convenant zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van Defensie en de gemeente Eindhoven over de verwerving van defensieterreinen op de toekomstige bouwlocatie Meerhoven.

Reageer op dit artikel