nieuws

Verzet tegen ontzanding Maasbommel neemt toe

bouwbreed Premium

De PvdA in de provinciale staten van Gelderland is met een eindsprint begonnen om grootschalige binnendijkse ontzanding bij Maasbommel te voorkomen. Ook andere politieke partijen moeten deze ingreep in de natuur ter discussie stellen, mede gezien het massale protest van de omwonenden. Dat zegt het PvdA-statenlid Bijl.

De sociaal-democraten sluiten hiermee aan bij de Witte Coalitie, het samenwerkingsverband waaraan bijna de hele omringende bevolking deelneemt, inclusief de kerken en de gemeente West Maas en Waal. Zij hebben hun laatste hoop op de Provinciale Staten gevestigd. De strijd tegen de ontzanding duurt al tien jaar en zit nu in zijn laatste fase. Op 2 november vergadert de provinciale commissie ontgrondingen. De PvdA wil dan een initiatiefvoorstel indienen om de ontzanding bij Maasbommel te heroverwegen.

Verzet

De inhoud van dat voorstel hangt nog af van een gesprek dat de partij zal voeren met vertegenwoordigers van de ontzandingsindustrie en van de politieke steun van andere fracties. Dat laatste moet de komende dagen blijken. Het provinciebestuur wees twee weken geleden alle alternatieve locaties voor ontzanding in het rivierengebied van de hand. Niets lijkt de ontzanders nu meer in de weg te staan de komende 25 jaar 36 miljoen ton beton- en metselzand bij Maasbommel weg te halen. Wat achterblijft is een plas met een oppervlakte van driehonderd hectare en een diepte van veertig meter.

Het maatschappelijk verzet richt zich op het thema veiligheid. De zandput op achthonderd meter van de Maas vormt geen gevaar voor het gebied, wezen onderzoeken uit. Maar de Witte Coalitie ontdekte dat er onvolkomenheden zaten in deze studies. De vakgroep fysische geografie van de Utrechtse universiteit gaf de Coalitie gelijk.

De actiegroep ziet zich ook gesteund door een provinciale nota over dijkverzwaring. Secretaris D. van Heck-Graven: “Dat wat wij al jaren beweren, staat daar zwart op wit. Waar een zandbaan een dijk kruist, bestaat een potentieel gevaar voor een dijkdoorbraak.”

Bij Maasbommel kruisen twee van die ondergrondse zandbanen de dijk op vier plaatsen. Lippens voorspelt: “Als er bij hoogwater water door de poreuze zandlaag onder de dijk wordt geperst, is de kans dat de plas overloopt levensgroot.”

Deze “nieuwe feiten” moeten statenleden bewegen op het ontzandingsbesluit terug te komen. Of dat lukt is de vraag. De provincie Gelderland zit namelijk muurvast. Zij heeft de plicht een bepaalde hoeveelheid beton- en metselzand te leveren.

Oppervlaktedelfstoffen

Als de Statenleden het voorstel van GS overnemen, kan alleen het kabinet Maasbommel nog redden. Op 6 november vergadert de vaste kamercommissie van verkeer en waterstaat over de oppervlaktedelfstoffen. De Witte Coalitie probeert de provinciale taakstellingen voor de zandwinning op die agenda te krijgen.

Reageer op dit artikel