nieuws

Verklaring Geen Bezwaar kost geld in Utrecht

bouwbreed

Vanaf 1 januari 1996 gaat de provincie Utrecht leges in rekening brengen als een aanvraag van een Verklaring van geen Bezwaar ex. artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt ingediend.

Hiertoe is besloten omdat aan het verwerken van die aanvragen – gemiddelde 1200 stuks per jaar – heel wat tijd en geld gemoeid is.

Een Verklaring van geen Bezwaar is nodig als men vooruitlopend op een nieuw bestemmingsplan toch al wil gaan bouwen.

Besloten is om drie verschillende tarieven te gaan hanteren bij het heffen van de legeskosten. Voor aanvragen met een bouwsom van maximaal f. 100.000 moet f. 200 aan leges worden betaald, valt de bouwsom tussen f. 100.000 en f. 250.000 dan is een bedrag van f. 500 verschuldigd. Voor aanvragen met een grotere bouwsom dan f. 250.000 wordt f. 750 aan leges in rekening gebracht.

Daarnaast wordt f. 200 berekend als het gaat om een Verklaring van geen Bezwaar voor een verandering van het gebruik van een bouwwerk, waarvoor geen bouwactiviteit nodig is.

Reageer op dit artikel