nieuws

Veertiende-eeuwse kelder in Dordrecht

bouwbreed

Bij de eerste opgraving aan de buitenzijde van een oeverwal zijn archeologen in Dordrecht gestuit op een kelder uit de 14de eeuw. Aan de Wijnstraat heeft stadsarcheoloog J. Hendriks ook een nog onbekende kademuur uit dezelfde tijd blootgelegd. De muur zou uitsluitsel ke geven over de precieze loop van de Thure, het riviertje waarnaar Dordrecht is vernoemd.

Aan de binnenzijde van de oeverwal verderop aan de Wijnstraat zijn eind jaren tachtig de fundamenten van een groot stenen huis uit het eerste kwart van de 13de eeuw gevonden. Hendriks verwacht niet dat de nu gevonden kelder tot vondsten zal leiden die ouder zijn. Desondanks wordt de komende weken onderzocht of onder deze kelder nog sporen van eerdere bebouwing zijn te vinden.

De vondst van een kademuur noemt Hendriks ook van groot belang. Als de kade het riviertje over de hele lengte door de stad volgt, kan dat volgens hem helpen bij het oplossen van ‘het Dordtse probleem’. Dat is de vraag of de waterloop dwars door het centrum van de stad over de volle lengte van ruim twee kilometer een natuurlijke waterloop is of dat een deel is gegraven.

Reageer op dit artikel