nieuws

Uit onvrede met impasse in overleg over AVBB-lidmaatschap Conga vraagt bouwcao niet verbindend te verklaren

bouwbreed Premium

De Confederatie Gespecialiseerde Aannemers, waarbij zeven werkgeversorganisaties van onderaannemers zijn aangesloten, heeft na een unaniem besluit van de leden bezwaar aangetekend tegen de algemeen verbinden verklaring van de cao bouwbedrijf en de daarbij behorende cao bouwbedrijf scholing, werkgelegenheid en arbeidsmarkt en de cao-bouwbedrijf Voorziening bij Ongeval.

De gespecialiseerde aannemers, die veelal als onderaannemer optreden en hun werknemers volgens deze cao moeten honoreren, hebben op de totstandkoming van deze collectieve arbeidsovereenkomst in het geheel geen invloed.

Om daar verandering in aan te brengen probeert men, zo mogelijk in AVBB-verband, bij de volgende cao-onderhandelingen betrokken te worden, aldus de Conga in een persbericht.

Besprekingen daartoe met het AVBB verliepen aanvankelijk moeizaam, doch vorderden gestaag. Zeker, aldus de Conga, toen de voorzitters van beide organisaties, de heren Brinkman namens het AVBB en Meijer namens Conga, in bilaterale gesprekken een goede basis legden voor verdere toenadering.

“Uitwisseling van schriftelijke stukken ter voorbereiding van een vergadering tussen de (dagelijkse) besturen van AVBB en Conga, die vorige week zou plaatsvinden, wekten de indruk dat de laatste fase van de onderhandelingen was aangebroken”, aldus Conga, dat voorts meedeelt dat “op het allerlaatste moment het AVBB aankondigde dat deze bespreking geen doorgang zou vinden, zonder daarvoor enige verklaring of steekhoudend argument te geven”.

Omdat daarmee het gesprek in een impasse is geraakt, heeft Conga naar het middel gegrepen bezwaar te maken tegen een algemeen verbindend verklaren van de cao bouwbedrijf. Dat kon nog net omdat volgende week de termijn, waarbinnen men bezwaar tegen een algemeen verbindend verklaring kan indienen, zal zijn verstreken.

Veilig stellen

Overigens zijn de bezwaren die Conga aanvoert tegen een algemene toepassing van de cao van zuiver formele aard “uitsluitend bedoeld om haar rechten veilig te stellen”. De leden worden daarom ook nadrukkelijk aangeraden de cao na te leven.

Daarmee is de vraag gerechtvaardigd wat Conga nu precies wil: een AVBB-lidmaatschap, zoals dat in september van dit jaar nog nadrukkelijk via Cobouw werd gesuggereerd of deelname aan het cao-overleg als een volwaardige werkgeverspartij.

Onduidelijkheid

In een eerste reactie op de stap van Conga, zegt directeur Van Rooy van het AVBB dat daar nu juist nog onduidelijkheid over bestaat. In de te gesprekken tussen AVBB-vertegenwoordigers en Conga is er in het geheel niet meer gesproken over het percentages van alle bouwvakarbeiders, die in dienst zouden zijn van Conga-leden (volgens Conga zelf veel meer dan 50 %), waardoor de vraag naar deelname aan cao-onderhandelingen meer dan gerechtvaardigd zou zijn.

“Maar om deel te men aan cao-onderhandelingen hoeft men niet bij het AVBB aan te kloppen. Als de representativiteit maar formeel is vastgesteld – wellicht kan dat door de Looncommissie van de Stichting van de Arbeid – kan men als partij aanschuiven aan de cao-tafel.” (Overigens zou Conga pas sinds begin september door aanpassing van hun statuten de wettelijke bevoegdheid hebben om cao’s af te sluiten – red.).

Kennelijk is het Conga dus inderdaad te doen om een lidmaatschap van het AVBB en gebruikt men het formele bezwaar tegen de bouwcao daartoe als breekijzer. Zelf zegt Conga in een verklaring “al ruim een jaar te praten met allerlei besturen en collega’s van zowel werkgevers- als werknemersorganisaties om haar plaats in het bouwbedrijf te bepalen.”

Van Rooy zegt, bij afwezigheid van voorzitter Brinkman, het ietwat vreemd te vinden dat Conga overal vragen en opmerkingen plaats als het hun te doen is om een lidmaatschap van het lidmaatschap van het AVBB.

Stap te ver

In een eerste reactie op de Conga-stap zegt voorzitter Bram Visser van de bouwbond FNV “er niet vrolijk van te worden. Wij hebben het gevoel dat Conga zich onvoldoende betrokken voelt bij het AVBB en daarom deze stap heeft gezet. Wij hebben er overigens geen enkel bezwaar tegen als Conga op een of andere manier deel zou gaan uitmaken van de (AVBB-) caodelegatie.

De bouwbond CNV zegt de wens van Conga om partij bij de cao te zijn heel goed te begrijpen. De bouwcao zou er alleen maar representatiever door worden. Het inwilligen van de Conga-wens is echter vooral een zaak van de werkgevers zelf.

Deze bond vindt dat de Conga in haar teleurstelling te ver gaat met het verzoek de cao niet verbindend te verklaren. “Daarmee dupeert men niet alleen de georganiseerde werkgevers, maar ook de werknemers, die op zich part noch deel hebben aan het conflict”, aldus de bond die denkt dat deze stap voor de Conga wel eens contra-produktief kan werken.

Najaarsoverleg

De Conga-stap is des te opmerkelijker omdat het kabinet van plan is geweest vanaf volgend jaar geen enkele cao meer algemeen verbindend te verklaren. Juist gisteren heeft het kabinet na een gesprek met sociale partners besloten daar van af te zien en niet te zullen tornen aan de gangbare praktijk van het algemeen verbindend verklaren van cao’s. Dat zal zo blijven zolang het kabinet voldoende vertrouwen heeft in de afspraken tussen werkgevers en vakbeweging om meer werk te scheppen voor laag- en ongeschoolde werklozen.

Reageer op dit artikel