nieuws

Tommel: “Kennismanagement staat nog in kinderschoenen” Bouw moet publieke kennis beter benutten

bouwbreed

De bouw moet meer gebruik maken van de kennis, die aanwezig is in publieke bibliotheken en databanken. Op het moment wordt er veel te veel geld uitgegeven aan het opnieuw ontwikkelen van kennis, die al bestaat. De oplossing is ‘kennismanagement’ en de CUR kan daartoe een goede aanzet geven binnen de bouw.

Dat was de boodschap van staatssecretaris Tommel, bij de opening van de nieuwe huisvesting van de Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR) te Gouda.

“Kennismanagement staat nog in de kinderschoenen”, zei Tommel. “Bedrijven weten niet goed welke kennis ze in huis hebben en welke kennis beschikbaar is.

Het Bureau voor de Industriele Eigendom (IBE) heeft becijferd dat het Nederlandse bedrijfsleven drie miljard gulden per jaar uitgeeft aan het opnieuw uitvinden van het wiel. Dat is de hoge prijs voor het niet kennisnemen van al aanwezige kennis in publieke bibliotheken en data-bases. Het kabinet heeft in dit verband reeds de noodklok geluid met het uitbrengen van de nota ‘Kennis in Beweging’. De grondstof ‘kennis ‘ moet beter worden geexploiteerd.”

Niet op juiste weg

Volgens Tommel speelt het probleem zeker ook in de bouw. Er wordt teveel louter op produktiekosten geconcurreerd en dat is niet de juiste weg, stelde de staatssecretaris. “Optimaal gebruiken van kennis is het devies. Het gaat om het benutten van aanwezige kennis om tot een produkt of dienst te komen waar de klant iets aan heeft.

Een goede infrastructuur voor kennismanagement draagt in hoge mate bij aan het gebruik van ingenieursbureaus, technische universiteiten en hoogwaardige technologische instituten. De CUR kan daar als onderzoeksprogrammerende instelling een goede aanzet toe geven, en dat doet ze ook”, aldus Tommel.

Hij noemde als voorbeeld de eerste stap die de CUR onlangs op de ‘electronic highway’ heeft gezet door het openen van een ‘homepage’ op de ‘site’ van BouwWeb (http: // www.bouwweb. nl / CUR / cur.html).

Duurzaam bouwen

Vooral op het gebied van duurzaam bouwen (dubo) is kennismanagement noodzakelijk. Tommel zei te verwachten, dat de CUR een belangrijke rol zal spelen bij het verankeren van duurzaam bouwen in regelgeving en technische grondslagen. Er is door een CUR-werkgroep reeds onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van vervolgonderzoek.

“Het accent wordt gelegd op toepassingen in de GWW-sector. Sommige resultaten zullen ook voor de bouw in zijn algemeenheid gelden”, aldus Tommel.

Waardering

Het nieuwe gebouw van de CUR werd geopend door Tommel en mr. drs. L.C. Brinkman, voorzitter van het AVBB. Zij gaven daarmee blijk van hun waardering voor de CUR als een instelling, die publieke en private partijen in de bouw bij elkaar brengt. Volgens drs. ing. G. Westra, voorzitter van de Raad van Toezicht, is dankzij de CUR reeds veel gezamenlijk, onafhankelijk onderzoek uitgevoerd. “Voor de individuele partijen zou het te kostbaar zijn geweest. Bovendien zou het niet tot objectieve resultaten geleid hebben”, zei Westra.

De CUR houdt op 6 oktober van twee tot vijf uur ‘open huis’. Inlichtingen zijn te verkrijgen via tel. 01820-39600.

Reageer op dit artikel