nieuws

Tilburg mag tangent noord-oost aanleggen

bouwbreed Premium

De Raad van State heeft de ingediende beroepen tegen de noord-oosttangent voor het grootste deel ongegrond verklaard. Dit betekent dat Tilburg het po, dat f. 52 miljoen kost, binnenkort kan gaan aanbesteden.

Na ruim twintig jaar voorbereiden zal nog dit jaar de eerste schop de grond in gaan. Begonnen wordt met de aanleg van de twee fietspaden. De Nederlandse Spoorwegen zullen intussen de twee spoorwegviaducten gaan aanbesteden, zodat ook hiermee kan worden begonnen. Met de aanleg van de weg zelf zal begin volgend jaar worden begonnen.

Het oponthoud in het po werd voornamelijk veroorzaakt door de bezwaren van milieu-organisaties. Zij waren fel gekant tegen het gekozen trace, omdat het een natuurgebied onevenredig zou aantasten. Uiteindelijk besloot de Raad van State deze bezwaren niet te honoreren.

De Raad onthield wel goedkeuring aan de in de planvoorschriften opgenomen mogelijkheid om rijstroken eventueel te ke verbreden, te versmallen of te verschuiven. Dit heeft echter geen praktische consequenties voor de realisering van de weg, aangezien het bestemmingsplan is gebaseerd op het opgestelde wegontwerp.

Tweede fase

De aanleg van de tweede fase van de Noord-oosttangent, ten noorden van de wijk Tilburg-Noord tot aan de Midden-Brabantweg, zal meteen na het gereed komen van de eerste fase wordt aangepakt. Het nieuwe bestemmingsplan, waarin deze tweede fase is opgenomen, zal nog dit jaar in procedure worden gebracht.

Tegen het bestemmingsplan van de gemeente Berkel-Enschot voor de voltooiing van knooppunt De Baars (tussen de rijkswegen A58 en A65) is inmiddels beroep aangetekend bij de Raad van State door de Vereniging Behoud Moerenburg. Rijkswaterstaat gaat er vanuit dat bij een, voor haar, voorspoedig verloop van deze procedure, in september 1996 met de uitvoering dit werk kan worden begonnen.

Reageer op dit artikel