nieuws

Subsidieregeling HR-glas wordt niet aangescherpt

bouwbreed Premium

De energiedistributiebedrijven voorzien grote uitvoeringsproblemen als de subsidieregeling voor HR-glas een onderverdeling zou krijgen in twee categorieen. Een voorstel daartoe van Novem hebben de energiebedrijven dan ook voorlopig naast zich neergelegd. Pas als de fabrikanten van HR-glas duidelijk ke maken hoe de verschillende soorten glas van elkaar zijn te onderscheiden komt een wijziging van de regeling weer in beeld.

Novem, de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu, wil de sinds april 1994 bestaande subsidieregeling zo veranderen dat er twee klassen HR(hoogrendements)glas komen met verschillende subsidiebedragen. De huidige regeling kent een subsidiebedrag van f. 25 per vierkante meter voor HR-glas met een U-waarde kleiner dan 2,0 W/m2K.

De glasproducenten zijn al veel verder, waardoor de helft van het geleverde HR-glas momenteel een U-waarde heeft van minder dan 1,6 W/m2K. Novem heeft daarom voorgesteld de subsidieregeling te differentieren en vanaf 1 januari 1996 een hogere subsidie toe te kennen aan het ‘verbeterde HR-glas’. EnergieNed, de vereniging van de energiedistributiebedrijven, heeft echter meegedeeld deze wijziging in elk geval volgend jaar nog niet door te ke voeren. Belangrijkste argument daarvoor zijn uitvoeringstechnische problemen bij de energiebedrijven. “We hebben nu al problemen met de communicatie over dubbelglas en HR-glas, laat staan als er twee soorten HR-glas komen”, zegt een woordvoerder van EnergieNed. De energiebedrijven hebben volgens hem de grootst mogelijke moeite om de verschillende soorten glas te onderscheiden. Daardoor wordt in de praktijk de controle van subsidieaanvragen sterk bemoeilijkt.

De energiebedrijven vinden dan ook dat, voordat een wijziging in de subsidieregeling kan worden doorgevoerd, de fabrikanten eerst maar eens duidelijk moeten maken in welke categorie hun produkt valt. Niet alleen ten behoeve van de energiebedrijven, maar ook voor de consument. Want de energiebedrijven schijnen nog steeds de consument niet uit te ke leggen waarom het door hem geplaatste ‘gewone’ dubbelglas niet voor subsidie in aanmerking komt.

De fabrikanten zelf hebben dat inmiddels al begrepen en in een vergadering op 21 september afgesproken om in de afstandshouders van het HR-glas uniforme produktinformatie op te nemen. Daarbij zal behalve de produktnaam ook de benaming HR-glas worden vermeld.

Bovendien is Kiwa bezig zijn produktlijst voor HR-glas aan te passen en bij elk produkt de U-waarde te vermelden. Die aanvulling komt deze week gereed en daarna moet het nog een kleine moeite zijn twee lijsten te maken voor de twee soorten HR-glas.

Het standpunt van de energiebedrijven maakt het intussen ook nodig de tweede voorlichtingscampagne die Novem samen met de fabrikanten volgend jaar wilde voeren, op een heel andere leest te schoeien. Het bestaan van twee verschillende soorten HR-glas – en twee verschillende subsidiebedragen – zou oorspronkelijk de hoofdmoot van de campagne worden. Ondanks het feit dat daarmee een geringere energiebesparing wordt bereikt, lijkt nu eerder eerder een algemene voorlichtingscampagne over HR-glas op zijn plaats.

HR-glas is dubbelglas waarbij een van de glasvlakken is voorzien van een een flinterdunne metaalcoating en de spouw tussen de glasvlakken eventueel is gevuld met een edelgas. In vergelijking met gewoon dubbelglas kan toepassing van HR-glas in een gemiddelde eengezinswoning een besparing opleveren van 100 tot 200 kubieke meter aardgas per jaar. De nieuwe generatie HR-glas is voorzien van een zachte metaalcoating, die op het glas wordt gedampt met behulp van een soort magnetron. Door deze techniek ke U-waarden worden bereikt tot 1,3 W/m2K of nog lager. HR-glas dat is voorzien van een harde metaal coating in een van de glasvlakken heeft een U-waarde van circa 2 W/m2K.

Het prijsverschil tussen beide soorten HR-glas bedraagt f. 10 tot f. 20 per vierkante meter, terwijl het verbeterde HR-glas zo’n 25 procent meer energie bespaart.

Sinds de invoering van de subsidieregeling is het marktaandeel van HR-glas gestegen van vier naar 20 a 25 procent van alle dubbelglas, een aandeel dat Novem en de fabrikanten met hun voorlichtingscampagne nog aanzienlijk hadden willen opvijzelen.

Reageer op dit artikel