nieuws

Studiemiddag over arbo en betonbouw

bouwbreed Premium

Op 31 oktober houdt de Betonvereniging een studiemiddag over betonbouw, arbeidsomstandigheden en het Bouwprocesbesluit. Hij vindt plaats in De Eenhoorn te Amersfoort. De middag wordt georganiseerd in samenwerking met de studieverenigingen Stutech, Stubeco en Stupre. Het centrale thema van het symposium is, hoe de technologische ontwikkelingen in de betonbouw een bijdrage ke leveren aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Daarnaast komt aan de orde wat de gevolgen zijn van het Bouwprocesbesluit voor de gang van zaken in de betonbouw.

De middag wordt afgesloten met een lezing over de toekomst van het bouwen met beton, gehouden door prof. ir. G.J. Maas van de Faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven.

Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de Betonvereniging te Gouda, telefoon 01820-32389.

Reageer op dit artikel