nieuws

Staal moet geen alternatief maar mogelijke keuze zijn

bouwbreed Premium

Het keuzeproces voor toe te passen materialen is vaak ondoorzichtig. Dat terwijl de keuzecriteria aan de hand van een programma van eisen helder zijn te definieren. Staal dient geen alternatief maar een vanzelfsprekende keuzemogelijkheid te zijn.

Dit stelt ir. A. Tapper van Facade Consulting en Engineering in zijn bijdrage aan het lezingenprogramma van de Staalbouwdag 1995. Het proces dat tot een bepaalde materiaalkeuze leidt is mensenwerk. In een bouwteam blijken bijvoorbeeld specifieke kennis en ervaring, commerciele belangen en interesses vaak een grotere rol te spelen dan een heldere analyse. Verklaringen voor de materiaalkeuze zijn volgens Tapper snel te geven. Die zijn doorspekt met termen zoals: milieuvriendelijker, goedkoper en sneller. Desondanks worden op basis van eenzelfde programma van eisen alternatieve materiaal toepassingen voor. Wegen in asfalt en in beton. Bruggen en bouwkundige constructies in beton en in staal. Gevels van staal en van aluminium.

In de gevelbouw wordt momenteel in bestekken gewoontegetrouw aluminium gevelconstructies voorgeschreven, zelfs daar waar staal een goed of beter alternatief zou ke zijn. Ongetwijfeld is de internationale technologische ontwikkeling in de aluminium gevelindustrie hier debet aan. Het zou getuigen van inzicht als niet gesproken zou worden van aluminium of staal maar van een metalen gevel die moet voldoen aan – relevante – prestatie-eisen.

Vanzelfsprekend

In het keuzeproces voor de materiaaltoepassingen wordt vaak voorbijgegaan aan de uitgebreide mogelijkheden van staal. Staal moet dan ook niet een alternatief, maar een vanzelfsprekende keuzemogelijkheid zijn. Zeker in gevallen waar voor een gevel bijzondere architectonische, constructieve of vormtechnische randvoorwaarden gelden, zo concludeert Tapper.

Reageer op dit artikel