nieuws

Splitlevel parkeergarages is staal zijn concurrerend

bouwbreed Premium

De parkeergarage ‘Doorneind’ in Helmond is als eerst in Nederland gerealiseerd met een stalen draagconstructie en staalplaatbetonvloeren. Deze oplossing werd verkozen boven de prebab betonnen variant.

De parkeergarage is ontwikkeld en gerealiseerd door Nelissen van Egteren Bouw bv. Als constructeur is opgetreden Grabowsky en Poort/Schiebroek Struik BV. Het ontwerp is gemaakt door Architectenbureau van den Pauwert BNA bv. De stalen variant is volgens ir. A. Bruintjes van Grabowsky en Poort goedkoop.

“De betonmensen die naar dit po zijn komen kijken waren verwonderd en bezorgd. Ze dachten aan mogelijk verlies van een deel van de markt voor hun betonnen prefab parkeergarages.”

Twee varianten

Er zijn twee constructieve varianten aangeboden, een voornamelijk in geprefabriceerd beton en een voornamelijk in staal. Bij deze materiaalkeuze is vooral gekeken naar de voordelen van het materiaal in relatie tot het parkeerprincipe. In staal is dat een split-level garage met een capaciteit van 425 plaatsen. In beton een hellingbaangarage met een capaciteit van 443 plaatsen.

Voor beide varianten is een fundering voorzien met mortelschroefpalen. Dit om overlast en eventuele schade aan de nabij gelegen bebouwing te voorkomen. In beide varianten is ook voorzien in parkeren vanaf een niveau van 1,30 meter min peil. Gezien de grondwaterstand is het debiet van de bemaling dan zo gering dat daarvoor geen vergunning is vereist.

Onderhoudsvrij

Parkeergarages worden in Nederland voor het overgrote deel uitgevoerd in geprefabriceerd beton. Het hellingbaan-principe is hierbij de voordeligste oplossing. In de kolommen van de middenstrook is hogesterktebeton toegepast. Daarmee is de afmeting van de kolommen teruggebracht tot 400 x 400 millimeter. De hoofdoverspanning wordt gemaakt met voorgespannen dubbel T-liggers. Deze worden ondersteund in de gevel en het middenstramien door voorgespannen betonbalken.

Montagetempo

Op de dubbel T-liggers wordt geen druklaag toegepast, de bovenflensen dienen als rijvloer. Hiermee is goede ervaring opgedaan voor wat betreft ruwheid, geluidsproduktie en waterdichtheid. Bovendien is het bijzonder gunstig gebleken voor het montagetempo van het betonskelet.

De betonvariant zijn voordelen toe te dichten. De betonnen parkeergarage kan door toepassen van hoogwaardige materialen met hoge dichtheid vrijwel onderhoudsvrij worden gemaakt. De montage kan snel en met geringe overlast geschieden. Desondanks is gekozen voor de stalen variant.

De stalen splitlevel oplossing in staal voor de garage in Helmond is voor een eerste toepassing voor Nederland. In Belgie en Duitsland zijn al veel garages volgens dit constructieprincipe gebouwd. Dat dit systeem in Nederland tot nu toe nog niet is toegepast lig niet aan aan de verkrijgbaarheid van de gekozen materialen. Het ligt zeker ook niet in onvolkomenheden in de constructie.

Weinig ervaring

De geringe belangstelling voor het constructieprincipe is te wijten aan de gebrekkige ervaring van Nederlandse ontwerpers op dit gebied. Dat is merkwaardig gezien de voordelen van de staalvariant. De monolietvloer kan in kleur worden uitgevoerd. De kolomafmetingen zijn zeer gering. De montage kan zeer snel en met geringe overlast geschieden. En, zoals bij de keuze voor deze variant in Helmond is gebleken, de prijs/kwaliteitverhouding is gunstig.

De staalconstructie oogt helder.

Reageer op dit artikel