nieuws

Second Severn Crossing gaat in voorjaar ’96 open

bouwbreed Premium

Volgend voorjaar zullen Wales en Engeland met elkaar verbonden zijn. Dan wordt de tweede brug over het estuarium van de Severn in gebruik genomen. De brugverbinding krijgt een lengte van 5,2 km en kost $430 miljoen. Het is een van de grootste civiele werken die momenteel in Engeland in aanbouw zijn.

De verbinding over het estuarium van de rivier de Severn bestaat uit een tuibrug met aanbruggen van geprefabriceerd beton. De aanbruggen hebben elk een lengte van circa 2 km en worden ondersteund door 37 caissons. Het wegdek van de tuibrug wordt gedragen door twee pylonen met een hoogte van 149 m. De tuibrug heeft een lengte van ruim 900 m de vrije overspanning bedraagt rond de 450 m.

Het po heeft een bouwtijd van 4 jaar en zal naar verwachting in het voorjaar van 1996 worden voltooid. De verkeerssituatie op de bestaande brug zal dan sterk verbeteren.

De pylonen zijn klaar en men is bezig met aanbrengen van de brugdekken. De aanbruggen zijn nu voor 70% gereed. Het werk aan de tuibrug vordert goed en zal begin januari volgend jaar gereed zijn. Afwerken en aanbrengen van het wegdek zal nog in de wintermaanden moeten geschieden. In april zal de brug worden opengesteld voor het verkeer.

Bij de bouw van de brug heeft men rekening moeten houden met extreme omstandigheden. De stroomcondities op de Severn zijn ongunstig. Bij maximum springtij ke deze oplopen tot 5 m/s.

Bij het werken op de rivier is gebruik gemaakt van de ‘vensters’ rond de hoog- en laagwaterkenteringen waarbinnen de stroomsterkte laag genoeg is om werkzaamheden te ke verrichten.

Ook bij de vorm van het brugdek is rekening gehouden met hoge windkracht. Er is op uitgebreide schaal onderzoek gedaan in een windtunnel. Dat is betrokken op zowel laminaire als turbulente stroming.

Contractvorm

De Britse overheid heeft in 1987 gesteld dat voor de bouw van de Second Severn Crossing gekozen moest worden uit twee typen contracten: design and build met de overheid als opdrachtgever en design, build, finance and operate (DBFO).

De laatste werd verkozen en de joint venture Laing/GTM kreeg in april 1990 de opdracht. Hun aanbieding was f 50 miljoen lager dan dat van de opvolger. Volgens het contract werd een exploitatiemaatschappij opgericht, de Severn River Crossing plc, die de bestaande brugverbinding en de nieuw te bouwen zou moeten exploiteren. Deze maatschappij heeft de bouwbedrijven van de deelnemers opdracht gegeven de brug feitelijk te bouwen. De maatschappij heeft daarna het ontwerpwerk uitbesteed aan de bureaus Halcrow en het Franse Societe d’Etudes et d’Equipements d’Entreprises (SEEE).

Dynamisch

Voor het plaatsen van de diverse onderdelen van de brug is een speciale, zelfvarende ponton gebruikt. De ponton werd voor dit werk samengesteld uit een middenstuk van een tanker. Dit stuk werd versterkt en voorzien van vier aandrijfunits met een capaciteit van 1491 kW. Er wordt gepositioneerd met een dynamisch systeem dat gebruik maakt van computers en van lasers. Enkele jaren geleden nog zou plaatsen van bijvoorbeeld een caisson drie tot vier dagen gekost hebben. Met deze speciale ponton was dat in net iets meer dan een uur mogelijk.

De funderingen zijn qua civiele techniek imposant. De brug is gefundeerd op caissons met een gewicht van 2000 ton. Deze zijn gehesen en geplaatst met behulp van de ponton. De betonnen caissons diende na plaatsing volgestort te worden met beton.

Voor de 37 caissons werd een hoeveelheid van 150.000 m3 gebruikt. De betonnen dekken van de stalen brugsecties zijn geprefabriceerd op het land.

Het aanbrengen van de brugdekken aan de Engelse zijde van de Second Severn Crossing.

Reageer op dit artikel