nieuws

‘Samenvoegen van bestekken is euthanasie op kleine betonbouwer’

bouwbreed Premium

Door bestekken samen te voegen in plaats van ze per stuk aan te besteden, pleegt de grote opdrachtgever willens en wetens euthanasie op de kleine betonbouwer.

Met die stelling besloot H. Ph. H. Haverkort, directeur van Haverkort Infrabouw BV te Amersfoort en voorzitter van de Vereniging Ondernemers Civiele Betonbouw (VOCB), zijn openingstoespraak op de eerste bijeenkomst van de VOCB, in ’t Spant te Bussum. De eerste reacties uit de zaal, die aangemoedigd werd door discussieleider Victor Deconinck, waren gematigd. Zowel een woordvoerder van Rijkswaterstaat als enkele betonbouwers konden zich wel iets bij de stelling voorstellen. In gesprek met Cobouw gaf Haverkort een voorbeeld van zijn stelling. “Vroeger besteedde Rijkswaterstaat een werk van f. 5 miljoen in vijf delen aan. Nu zegt men: daar hebben we geen tijd voor. Maar als het in een keer aanbesteed wordt, komen de kleine betonbouwers er niet meer aan te pas. dat is niet goed voor een evenwichtige verdeling van de markt.”

Gezamenlijk belang

Met zijn stelling verwoordde Haverkort de belangen van de 80% van de 65 leden, die middelgroot en klein zijn. “De andere 20% heeft 80% van de omzet in de civiele betonbouw.” Hij wees op de tegengestelde belangen van grote contra middelgrote en kleine aannemers, maar blijkbaar zijn de gezamenlijke belangen sterker. De VOC Betonbouw is reeds een jaar geleden opgericht. Dat het nu pas tot een eerste bijeenkomst kwam, komt doordat “de baby een jaar in de couveuse heeft gelegen. De levensvatbaarheid is nu zeker gesteld”, aldus Haverkort in zijn openingstoespraak. Hij gaf aan op welke terreinen de VOC Betonbouw actief wil zijn: de economische marktstructuur, de sociale kwesties (zoals bijvoorbeeld het arbo-beleid) en de technische ontwikkelingen. De VOC Betonbouw wil extern een aanspreekpunt zijn voor alle betrokken partijen.

Vakmanschap

Ir. Th. van der Zwaan, directeur van Geka Bouw BV, sprak over de opleidingen in de bouw. Zijn eerste stelling luidde dat “het lager technisch onderwijs de leerling veel te weinig vakmanschap meegeeft. De aandacht wordt in plaats daarvan te veel gericht op algemene en maatschappelijke vorming.” En dat terwijl “deskundigheid de belangrijkste grondstof is voor een goed produkt, waarvoor de opdrachtgever fors moet betalen”.

Door mr. W. Voorthuijsen van advocatenkantoor Boonstra Rademaker werd een standpunt ingenomen ten aanzien van de juridische verhoudingen tussen opdrachtgever, directie en aannemer. Volgens hem moet die traditionele driehoek gehandhaafd blijven. Aannemers die denken alle drie de functies in hun bedrijf te ke verenigen, zijn “ijdel en risicovol” bezig.

Kartel

Ing J. Halewijn van Heijmans Beton- en Waterbouw BV, noemde de VOC Betonbouw “het eerste echte kartel in de bouw. Maar dan wel op ideele basis en zonder winstoogmerk.” Volgens hem zou ‘Brussel’ wel eens in ke zien dat het het kind met het badwater heeft weggegooid, door de Nederlandse prijsregeling te verbieden. “Verwacht mag worden dat in de nabije toekomst een wat aangepaste prijsregeling zijn herintrede zal doen”, aldus Halewijn.

De eerste bijeenkomst van de VOC Betonbouw werd afgesloten met een discussie. Daarbij waren niet alleen leden van de VOC Betonbouw, maar ook vertegenwoordigers van de opdrachtgevers betrokken. De VOC Betonbouw rekent op een goede toekomst, waarin de markt voor civiele betonbouw nog aanzienlijk zal groeien.

Reageer op dit artikel