nieuws

Rotterdam legt eigen onroerend goed vast in databank

bouwbreed Premium

Rotterdam krijgt een centrale registratie van alle onroerende zaken die in eigendom zijn van de gemeente. Het Vastgoed Informatiecentrum van de dienst Stedebouw + Volkshuisvesting zal worden belast met het beheer. Doel van deze registratie is op een efficientere wijze te komen tot heffingen, zoals OZB en rioolrecht.

Het gemeentelijk eigendom bestaat uit ongeveer 6100 objecten en circa 7500 kadastrale adressen van onbebouwde objecten.

Reageer op dit artikel