nieuws

Rijksbijdrage voor grondkosten in Arnhem

bouwbreed Premium

De gemeente Arnhem kan rekenen op bijna f. 19 miljoen rijksbijdrage in de grondkosten voor Driel-oost en Stadsblokken-Meinerswijk. Het geld wordt via het Knooppunt Arnhem-Nijmegen KAN beschikbaar gesteld.

Met het bestuur van het KAN heeft de gemeente afgesproken van nu tot het jaar 2005 tenminste 2200 huizen te bouwen in Driel-oost, de zogeheten Spoorsprong en minstens negenhonderd in Stadsblokken-Meinerswijk. De overeenkomst houdt in dat deze bouwcijfers worden gehaald. Hierover moet de gemeente jaarlijks een verslag, vergezeld met een accountantsverklaring, overleggen aan het bestuur van het KAN. Worden de aantallen niet gehaald, dan moet de gemeente geld terugbetalen. De ‘boete’ per woning in Driel-oost bedraagt bijna f. 1400, voor die in Stadsblokken-Meinerswijk rond f. 18.000.

Reageer op dit artikel