nieuws

Regio vraagt Kamerleden steun voor verbreden A2

bouwbreed Premium

De Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat wordt bestookt met pleidooien uit de regio voor een snelle verbreding van de A2 tussen Utrecht en Amsterdam. Aanleiding zijn uitlatingen van de Kamerleden Van Heemst (PvdA) en Van ’t Riet (D66), die geen voorstander zijn van verbreding van de rijksweg.

De provincies Noord-Holland en Utrecht, het Regionaal Orgaan Amsterdam, het Bestuur Regio Utrecht en de gemeente Utrecht spreken hier in een gezamenlijke brandbrief hun bezorgdheid over uit. Eerder deden de kamers van koophandel van Utrecht en Eemland hetzelfde. Volgens de briefschrijvers is een snelle uitbreiding van de A2 noodzakelijk voor de bereikbaarheid van de noordvleugel van de Randstad en Schiphol. Bovendien zorgt de bouw van de nieuwe stad Leidsche Rijn bij Utrecht, waar op termijn 30.000 huizen komen, voor extra belasting van de snelweg. Uitstel van de wegverbreding zet niet alleen de aanleg van deze bouwlocatie, de grootste van Nederland, onder druk maar ook het omliggende wegennet en daarmee het Groene Hart. Ook is de A2 een cruciale achterland-verbinding.

Minister Jorritsma trok in april meer dan f 2 miljard uit voor verbeteringen aan het spoor- en autowegennet tussen Utrecht en Amsterdam. In een corridorstudie stelde zij voor het aantal treinsporen tussen beide steden, nu twee, te verdubbelen. Het aantal rijstroken zou “beperkt” moeten groeien van twee keer drie naar twee keer vier. Als er niets gebeurt zullen de files op de A2 met zeker een derde toenemen, zo blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat.

PvdA-Kamerlid Van Heemst zei vorige week na afloop van een werkbezoek aan Abcoude en omgeving dat hij eerst de effecten van de spoorverdubbeling en wegverbreding in kaart wil zien gebracht. De PvdA-er twijfelt aan het nut ervan. D66-er Van ’t Riet kiest zelfs voor afstel. “Het trekt alleen maar weer nieuwe mobiliteit aan. Voor je het weet ligt heel Nederland vol met asfalt.” Wachten op de effecten van de spoorverbreding levert zeker tien jaar vertraging op, stellen de bezorgde regiobesturen. Als de plannen van Jorritsma doorgaan, wordt de weg eerder opgeleverd dan het spoor.

De corridorstudie Amsterdam-Utrecht komt dinsdag aanstaande aan de orde in een overleg tussen minister Jorritsma en de Vaste Kamercommissies voor VROM en Verkeer en Waterstaat.

Reageer op dit artikel