nieuws

Recycler splitst restbeton in bruikbare bestanddelen

bouwbreed Premium

Rapid International uit Noord-Ierland brengt via Bristar-Marijs BV een recyclingmachine voor restbeton op de markt. Met behulp van deze transportabele installatie zijn, uit betonpomp of truckmixer afkomstige, betonmortelresten te scheiden in zand-, grind- en cementslurry.

Uit een onlangs door Heidemij Advies uit Arnhem opgesteld rapport betreffende een onderzoek naar afvalstromen bij betonmortel- en betonwarenfabrikanten alsmede een kalkzansteenbedrijf blijkt dat de belangrijkste afvalstromen hier bestaan uit specieresten, afgekeurd produkt en spoelrestanten. Met name restbeton afkomstig uit truckmixers (door afnemers te veel bestelde betonmortel) vormt een belangrijk deel van de totale hoeveelheid vrijkomend afval.

Bij vijf van de zes onderzochte bedrijven wordt het restbeton na uitharding in een externe puinbreker omgevormd tot een bruikbaar granulaat. Vanwege de ongunstige prijs nemen de fabrikanten dit materiaal voor eigen verwerking evenwel niet terug. Een mogelijk economischer alternatief biedt wellicht de restbeton recyclinginstallatie. Door middel van deze inrichting kan nog niet uitgeharde restbetonmortel worden uitgesplitst in de oorspronkelijk bestanddelen waarna deze wederom in het produktieproces ke worden opgenomen.

Bij de RAPID recycler wordt het materiaal uit de betonpomp of truckmixer in een ruime opvangtrechter gestort waarna het materiaal via een regelbare doseerschuif in een zeeftrommel terecht komt. Hier vindt de scheiding van zand en grind plaats. Met behulp van een ontwateringsschroef wordt het zand buiten de machine gevoerd terwijl een 2 meter lange transport het grind afvoert.

De resterende cementslurry laat zich direct opnieuw gebruiken bij de produktie van nieuwe mortel of is naar een basin af te voeren waar schoonwater vrijkomt na bezinking van de cementdelen. In de Rapid recycling installatie verzorgt een 7,5 kW elektromotor de aandrijving van een hydraulische pomp die de hydromotoren voedt van de zeeftrommel, afvoerband en ontwateringsschroef. Doordat de installatie is uitgerust met twee bedieningspanelen ke twee truckmixers gelijktijdig maar onafhankelijk van elkaar hun betonresten hierin deponeren. De capaciteit van deze 9 ton zware installatie ligt rond de 20 m3/uur.

Reageer op dit artikel