nieuws

Promat BV

bouwbreed Premium

Promat BV heeft de brochure ‘Brandveiligheid en ventilatietechniek’ uitgegeven. De brochure is bedoeld als praktische handleiding voor het realiseren van een brandveilig ventilatiesysteem. Er wordt een overzicht gegeven van de relevante regels en eisen uit het Bouwbesluit, ministeriele regelingen en de NEN-normen. Daarnaast laat de brochure praktische oplossingen zien in de vorm van de brandwerende luchtkanalen Promaduct.

Promat B Hilversum

Reageer op dit artikel