nieuws

Partijen doen nieuwe poging tot consensus te komen Omstreden concept A-blad voor steigerbouw van tafel

bouwbreed

Het omstreden concept van het Arbeidsomstandighedenblad (A-blad) voor de steigerbouw is van tafel. Alle betrokken partijen besloten na een stevige, zakelijke discussie in Nieuwegein een ultieme poging te doen tot consensus te komen over het door iedereen noodzakelijk geachte blad. Een tilnorm van 25 kg, conform Europese regelgeving, is daarbij niet langer onbespreekbaar. Ook ligt er een suggestie te komen tot een ningsregeling, waarmee beunhazen van de markt ke worden geweerd.

“De steigerbouw doet er verstandig aan een ningsregeling op te zetten, waarin het A-blad een dominante functie heeft. Wij zullen ons er dan hard voor maken, dat de uitvoerende bouw zich verplicht uitsluitend nog in zee te gaan met erkende steigerbouwers. Op die manier wordt tegemoet gekomen aan de onoverkomelijke bezwaren van de steigerbranche tegen het A-blad”, aldus bestuurder A. G. M. Schrijver van de Bouw- en Houtbond FNV en tevens werknemersvoorzitter van de stichting Arbouw.

Hij zei dat op een druk bezochte ledenvergadering van de sectie Staal van de Vereniging van Steiger- en Hoogwerkbedrijven (VSB).

Pissige reacties

Sectie-voorzitter T. Stamer concludeerde dat het – inmiddels zevende – concept niet door de beugel kan: “We hebben daarover al wat pissige reacties verwoord in Cobouw. Van onze deskundige en ook kritische inbreng vinden we niets terug in dat concept. Ik vind dat we alsnog moeten proberen het eens te worden over uitgangspunten en voorwaarden voor het A-blad.”

Schrijver was het roerend met hem eens: “Het zou doodzonde zijn als al het positieve werk, dat we met elkaar de afgelopen vijf jaar hebben verricht, nu in een klap teniet zou worden gedaan.”

Maar hij uitte ook kritiek. “U hebt zitting gehad in de begeleidingscommissie. We hebben samen in de werkgroep een concept gemaakt. Als u nu zegt dat het zo niet kan, moeten we daarover praten en proberen aan de bezwaren tegemoet te komen. Uw vrees voor oneerlijke concurrentie, doordat het blad uitsluitend voor fulltime steigerbouwers gaat gelden, is mede een gevolg van uw eigen beslissing. In de allereerste vergadering van de commissie drong u aan op exclusiviteit voor het A-blad. Andere branches, die ook wel eens steigers bouwen, moesten buiten de deur worden gehouden. De Nederlandse Metselaars Patroonsbond (NMPB) is daar nog steeds laaiend over”, zei hij.

Tilnorm

Het fundamentele bezwaar van de VSB is dat het concept A-blad zich “teveel op gewichten en minder op horizontaal en verticaal transport richt”. Ook begrijpt de vereniging niet waarom een tilnorm van 15 kg wordt voorgeschreven, terwijl er een Europese norm van 25 kg is.

“We zitten met een geweldig probleem. We willen uiteraard de belasting door het tillen tot op zekere hoogte beperken. Voor ons is dat 25 kg. Als we dat streven ke vertalen in het A-blad, ke we het wel eens worden. De norm van 15 kg is onaanvaardbaar. Niet alleen betekent dat meer handelingen en daardoor meer risico’s, ook ons gigantisch pakket aan steigermaterialen dreigt grotendeels onbruikbaar te worden. Hoe is dat bedrijfseconomisch aspect voor ons acceptabel te maken?”, aldus Stamer. Hij refereerde daarbij ook nog aan de inspanningen die de VSB-bedrijven zich getroosten om het zware werk in de branche zoveel mogelijk te verlichten door het inzetten van mechanische hulpmiddelen.

Een VSB-lid deed de suggestie om steigerbouwers, die een nader vast te stellen kritische leeftijdsgrens bereiken, door scholing in staat te stellen een andere functie te gaan vervullen. Op die manier wordt voorkomen dat ze op oudere leeftijd gebukt moeten blijven gaan onder de fysieke belasting van het werk: “Jonge mensen kiezen voor de steigerbouw op grond van argumenten, die niet hun hele beroepsleven blijven gelden.”

Een VSB-bedrijf dat had proefgedraaid met het A-blad: “We hebben in de evaluatie tal van opmerkingen gemaakt. Daarvan hebben we niets in dit concept teruggevonden. Wij voelen ons gepiepeld.”

Schrijver haalde uiteindelijk de angel uit het vlees, door de tilnorm opnieuw ter discussie te stellen. “Ik zeg niet dat het geen 25 kg kan zijn. Ik zeg ook niet dat het 25 kg wordt. Uit gezondheidskundige overwegingen is 15 kg wenselijk. We moeten nu proberen met elkaar tot overeenstemming te komen.”

Daarbij sloot de sectie Staal van de VSB zich unaniem aan.

Reageer op dit artikel