nieuws

Opschorting uitvoering zandwinlocaties bepleit

bouwbreed Premium

In het rivierengebied moet de uitvoering van omstreden ontzandingslocaties, die vallen onder de taakstellingsperiodes 1989-1998 en 1999-2008, worden opgeschort, totdat de Tweede Kamer een besluit heeft genomen over de inhoud van de planologische kernbeslissing (pkb) inzake het structuurschema oppervlaktedelfstoffen.

Dat bepleit de ‘De Witte Coalitie’, het samenwerkingsverband van politieke partijen, gezamenlijke kerkbesturen, belangengroeperingen en actiegroepen tegen de ontzandingen in het rivierengebied, in een brief aan de Tweede Kamer.

De omstreden locaties zijn F3b in Maasbommel, Wijkerbroek/ Den Oord in Wijk bij Duurstede, industriezandlocatie in Zuid-Holland, industriezandlocatie Flevopolder en Stevolgebied bij Maasbracht.

Eerder al, op 25 oktober vorig jaar, drong ‘De Witte Coalitie’ er in een petitie aan de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat op aan “de grootschalige binnendijkse ontzandingen in het rivierengebied te doen stoppen”.

Bij die gelegenheid werd ook het onderzoeksrapport ‘Het Nieuwe Atlantis’ aangeboden. Dat stuk omschrijft ‘De Witte Coalitie’ als “een beoordeling van het proces van besluitvorming in een van de provincies, namelijk Gelderland”.

In de brief aan de Tweede Kamer wordt nu gevraagd om dat rapport te betrekken bij de behandeling van de pkb.

Genegeerd

De Raad van State heeft op verzoek van de provincie het bewuste rapport nadrukkelijk genegeerd in de besluitvorming over een Kroonberoep tegen de aanwijzing, door gedeputeerde staten van Gelderland, van de gemeente West Maas en Waal tot het effectueren van de ontzanding bij Maasbommel. De tegenstribbelende gemeente werd door GS op grond van de wet ruimtelijke ordening verplicht mee te werken aan het realiseren van die locatie.

Volgens ‘De Witte Coalitie’ echter “rechtvaardigt de inhoud van het rapport een nadere beoordeling door de Tweede Kamer. Na besluitvorming over de pkb immers, komt de besluitvorming over locatiekeuze in de verschillende provincies aan de orde. Het rapport is een terugkoppeling naar de Tweede Kamer hoe haar besluiten in de praktijk in de regio’s worden uitgewerkt. Dat is van wezenlijk belang bij het beoordelen hoe effectuering van een pkb in de praktijk plaatsvindt.”

Overigens is de locatie Stevolgebied inmiddels in uitvoering. Vrijwel de meeste ingediende bezwaren tegen de door de provincie Limburg verleende ontgrondingsvergunning, zijn door de Raad van State ongegrond verklaard. Alleen het gedeelte Walburg mag niet worden ontgrond.

Reageer op dit artikel