nieuws

Ook Kamer tegen snelle afschaffen Ziektewet

bouwbreed

De bouwbonden van FNV en CNV hebben in de Tweede Kamer gehoor gekregen voor hun stelling dat de afschaffing van de Ziektewet per 1 januari volgend jaar te kort dag is. Het Tijdelijk Instituut voor Coordinatie en Afstemming (TICA) acht een voorbereidingstijd van tenminste zes maanden noodzakelijk.

In de Kamer tekent zich een meerderheid af (PvdA, CDA en Groen Links) die het met deze stellingname eens is. GroenLinks-fractievoorzitter wees op de korte voorbereidingstermijn, die bedrijven en particuliere verzekeraars na aanvaarding van het wetsvoorstel zouden overhouden. Hij vroeg uitstel van behandeling met een half jaar.

PvdA-woordvoerster Adelmund zei dat “het probleem van GroenLinks het probleem van de hele kamer is. Als we het wetsvoorstel in november aannemen, kan je nooit per 1 januari met de uitvoering beginnen”.

Naast uitstel van de operatie overweegt de PvdA nog de afschaffing van de Ziektewet geleidelijker te laten verlopen.

Ook CDA-woordvoerder Biesheuvel vindt invoering per 1 januari te snel. Zijn fractie voelt meer voor de alternatieve benadering van de SER, die het gecombineerde risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid slechts voor enkele jaren bij de werkgever wil neerleggen.

Als tot uitstel wordt besloten – iets waar de VVD zonder meer tegen is – dan wordt de beoogde bezuiniging van f. 600 miljoen in 1998 niet gehaald.

Reageer op dit artikel