nieuws

Minister besluit tot ombouw A 59

bouwbreed Premium

Het gedeelte Rosmalen-Geffen van rijksweg 59 wordt omgebouwd van autoweg tot autosnelweg met een aansluiting bij Maliskamp en een beperking van de maximum snelheid tot 100 km/uur. Dit heeft minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat de Tweede Kamer laten weten.

Minister Jorritsma heeft het tracebesluit genomen in samenspraak met minister De Boer van VROM. Het betreft het eerste tracebesluit dat conform de Tracewet is genomen. Het wegvak Rosmalen-Geffen is een belangrijke schakel in de verbinding ‘s-Hertogenbosch-Nijmegen.

De huidige verbinding bestaat uit 2×2 rijstroken met door verkeerslichten geregelde gelijkvloerse kruispunten. Dit levert een aantal problemen op met betrekking tot de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, sluipverkeer en geluidshinder.

Van de verschillende onderzochte varianten is gebleken dat de gekozen, zogenoemde B-variant, het stuifzandgebied bij Maliskamp het minst aantast. Beperking van de maximum snelheid tot 100 km/u is gunstig voor het leefmilieu.

De besturen van de provincie Noord-Brabant, de gemeenten Rosmalen en Maasdonk en het Waterschap De Aa hebben ingestemd met het besluit.

Reageer op dit artikel