nieuws

Meer geld voor stadsvernieuwing in Gelderland

bouwbreed Premium

De provincie Gelderland gaat een wat ruimhartiger beleid voeren wat betreft stads- en dorpsvernieuwing. Het zuinige beleid van de laatste jaren maakte dat de rond f 175 miljoen, die de provincie hiervoor van het rijk ontvangt, niet geheel werden besteed.

Zo is volgens de voorlopige cijfers in 1994 ongeveer f 25 miljoen minder uitgegeven dan beschikbaar was.

De verruimingen zijn opvallend. Zo krijgen gemeenten tot nu toe voor sanering van milieuhinderlijke bedrijven 50 procent van de kosten tot een maximum van f 0,5 miljoen vergoed. Dit wordt nu 75 procent tot een maximum van f 1 miljoen.

De bijdrage aan het opknappen van de woonomgeving in achterstandswijken wordt verdubbeld tot f 0,5 miljoen. Gaat het om een grootschalig po dan kan deze steun oplopen tot 75 procent met een maximum van f 3 miljoen.

Ook de diverse subsidies voor woningverbetering worden verhoogd.

Zo ke van nu af grote leegstaande of -komende gebouwen met provinciale subsidie worden verbouwd tot woningen.

Reageer op dit artikel