nieuws

Linschoten houdt vast aan eigen invulling Arbobesluit voldoet niet aan wensen bouwbonden

bouwbreed

De ruim 1200 bepalingen, verspreid over 38 besluiten, gebaseerd op de Arbowet, zijn in het nieuwe Arbobesluit, dat donderdag door staatssecretaris Linschoten naar het parlement is gestuurd, teruggebracht tot 400 bepalingen. Ook alle P-bladen hebben, tegen de wil van de bouwbonden in, het loodje gelegd. Desondanks is het niveau van bescherming van werknemers tegen risico’s op het werk voor hun veiligheid en gezondheid onverminderd gehandhaafd.

Dat wordt van de zijde van het ministerie van Sociale Zaken gesteld bij de introductie van een nieuw Arbobesluit. Het nieuwe besluit bevat nu nog ongeveer 400 bepalingen, waarvan circa 90 % rechtstreeks voortvloeit uit EG-richtlijnen en ILO-(International Labour Organisation) verdragen.

In het nieuwe besluit is afgezien van een poging om ieder arbeidsmiddel of ieder denkbare arbeidsplaats apart te regelen. Er wordt niet langer met zeer gedetailleerde beschrijvingen gewerkt, waaraan bijvoorbeeld kleed- en wasruimten, toiletten, kantines e.d. moeten voldoen.

Voorts is er vanaf gezien om per sector bepalingen op te nemen. Nu zijn alle verboden, voorschriften en uitzonderingen daarop naar onderwerp gerangschikt. Zo is er een hoofdstuk dat handelt over fysieke belasting, een over persoonlijke beschermingsmidddelen en veiligheidssignalering, een over de inrichting arbeidsplaatsen etc.

Bescherming jeugd

De andere indeling heeft, aldus een toelichting van het ministerie, geen invloed op het bestaande beschermingsniveau. Dat moet onder meer blijken uit bepalingen over het veilig gebruik van machines, installaties, apparaten en transportmiddelen en gereedschappen opgenomen.

Daarnaast zijn aanvullende nationale voorschriften opgenomen voor specifieke gevaren voor arbeidsmiddelen als hijs- en hefwerktuigen, waaronder toren- en mobiele kranen, hijs- en hefgereedschappen en transportmiddelen. Voor jeugdige werknemers onder achttien jaar zijn enige aanvullende beschermende voorschriften opgenomen, die sporen met de Europese richtlijn voor jongeren. Een aantal werkzaamheden zijn daardoor voor jongeren verboden, andere mogen slechts onder deskundig toezicht worden uitgevoerd.

De bouwnijverheid is in het Arbobesluit volgens de departementale toelichting een van de weinige sectoren, waarvoor extra arbeidsbeschermende voorschriften zijn opgenomen. Zo zijn aanvullende voorschriften voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen terug te vinden in hoofdstuk 7, dat handelt over arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden.

Daarnaast gelden voor de bouw bijzondere organisatorische bepalingen, die ook betrekking hebben op de ontwerpfase van een bouwpo. Daardoor berust de zorg voor arbeidsomstandigheden niet meer alleen bij de aannemers/werkgevers, maar ook bij opdrachtgevers en ontwerpers.

Beleidsregels

In plaats van de circa 300 P-bladen en Voorlichtingsbladen wordt een op het Arbobesluit afgestemd stelsel van beleidsregels opgebouwd. Die hebben een ‘informatieve waarde’ voor werkgevers en dragen bij aan een uniform handhavingspraktijk door de Inspectiedienst SZW.

Er zijn er 80 in voorbereiding, onder andere over valgevaar en materiaaleisen ten aanzien van arbeidsmiddelen, die gelijktijdig met het Arbobesluit in werking moeten treden. Gemikt wordt op 1 juli 1996.

Staatssecretaris Linschoten is daarmee niet tegemoetgekomen aan de bezwaren van de bouwbonden. In plaats van vrijblijvende regels met informatieve waarde heeft de bouwnijverheid normen nodig, aldus een reactie van de bouwbond FNV.

Ook het ontbreken van een verbod op het bewerken, verwerken of voorhanden hebben van zandsteen zint de bouwbonden niet. De staatssecretaris verdedigt zijn stap onder meer door te stellen dat “voor andere arbeidsprocessen waarvoor een gelijk of zelfs groter silicosegevaar bestaat zoals het stralen van beton, het slijpen van voegen e.d. ook geen verbodsbepaling bestaat”. En ook zonder verbod is een adequate arbeidsbescherming te realiseren door goede werkprocedures en beschermingsmiddelen, aldus het ministerie van sociale zaken.

Anderzijds heeft Linschoten geen gehoor gegeven aan de klacht van werkgevers dat naast de regels voortvloeiend uit internationale verplichtingen, ook nog bestaand nationaal beleid in dit Arbobesluit is opgenomen. Dat betekent dat het asbestverbod alsmede de strengere regels ten aanzien van schadelijk geluid gehandhaafd zijn.

Reageer op dit artikel