nieuws

Limburg heeft eigen beleid secundaire grondstoffen

bouwbreed Premium

GS van Limburg hebben nog net even voor het Bouwstoffenbesluit afkomt, een eigen interimbeleid voor secundaire grondstoffen vastgesteld. Uitgangspunt voor het provinciale beleid is de nota van het Interprovinciaal Overleg, dat echter op sommige punten strengere regels voorschrijft. Het te hanteren interimbeleid kan een aanzienlijke besparing opleveren van het gebruik van primaire delfstoffen. Alleen al het hergebruik van lichtverontreinigde grond zal een enorme materiaalbesparing opleveren, aldus GS. En er kan met dit beleid een belangrijke positieve impuls gegeven worden aan de uitvoering van tal van projecten in de civiel-technische sfeer, zoals nu al feitelijk gebeurt in het Deltaplan Grote Rivieren.

De specifieke Provinciale invulling van het beleid secundaire grondstoffen blijkt volgens GS uit het volgende:

1. Verruimde beleidslijnen bij toepassing van (gebiedseigen) grond binnen het winterbed van Maas, Geul en Roer, alsmede in Oostelijk Zuid-Limburg.

2. Secundaire grondstoffen moeten steeds in hoeveelheden van minimaal 50 m3 aaneengesloten worden toegepast. (Voor geisoleerd toe te passen secundaire grondstoffen gaat deze eis aanzienlijk minder ver dan de eis die na inwerkingtreding van het Bouwstoffenbesluit gaat gelden).

3. Strengere kwaliteitsnormen bij toepassing van secundaire grondstoffen in grondwaterbeschermingsgebieden, met uitzondering van Itteren-Borgharen, en waardevolle beekdalen in bodembeschermingsgebied Mergelland.Dit beleid zal volgens GS leiden tot een aanzienlijke verruiming van de toepassingmogelijkheden van secundaire grondstoffen.

Reageer op dit artikel