nieuws

Leerlingen en werklozen bouwen in Zoetermeer

bouwbreed Premium

Vier bouwondernemingen hebben met de gemeente Zoetermeer een convenant gesloten over het inzetten van leerlingen en langdurig werklozen bij Zoetermeerse bouwpoen. De ondernemingen recruteren 15 procent van hun personeel uit een ‘pool’. Het convenant bestrijkt een periode van 10 a 15 jaar. De gemeente garandeert dat 25 procent van de nieuwbouw ten behoeve van het po zal komen.

aarlijks zullen bij de bouw van circa 250 woningen leerlingen en werklozen worden ingezet. Vooruitlopend op de ondertekening van het convenant hebben de deelnemende bedrijven al mensen uit de pool in dienst genomen. Ook op Vinexlocaties komen leerlingbouwplaatsen.

De bedrijven die het convenant tekenden zijn Dura Bouw, Era Bouw, Grootel’s bouwmaatschappij en Intervam West. Voorwaarde voor het po is “dat de prijs-produktverhouding tenminste concurrerend is ten opzichte van poen van andere bedrijven”, aldus een toelichting van de gemeente. Jaarlijks zullen tussen 25 en 30 leerlingen en werklozen worden opgeleid, vertelt D. van de Bos, vanuit de gemeente Zoetermeer een van de samenstellers van het convenant. De verhouding tussen werkzoekenden en leerlingen zal een op drie zijn. Met andere woorden als er dertig mensen uit de pool worden ingezet dan zullen hierbij tien werklozen zijn.

“We werken hierbij samen met het arbeidsbureau. Een werkzoekende die geen reele kans heeft om een bestaan op te bouwen in de bouwnijverheid wordt ook niet ingezet”, aldus Van de Bos. “Het heeft weinig zin om een langdurig werkloze van 55 jaar of ouder op een leerlingbouwplaats neer te zetten.”

Werklozen die wel in aanmerking komen hoeven niet eerder in de bouw te hebben gewerkt, maar moeten wel interesse hebben in het vak. Voor ‘gewone’ leerlingen is een technische opleiding of aantoonbare interesse een vereiste.

Afspraken

Volgens de gemeente Zoetermeer is het convenant uniek voor Nederland. “Het convenant voorziet erin om, met medewerking van de gemeente, op een gestructureerde wijze leerlingen en langdurig werklozen gedurende langere tijd in de bouwnijverheid in te schakelen. Dergelijke afspraken tussen overheid en bouwbedrijven zijn elders nog niet van de grond gekomen,” aldus het gemeentebestuur.

Bedrijven die het convenant niet hebben ondertekend ke overigens ook doorgaan met leerlingbouwplaatsen. Zo bouwt de lokale aannemer Smits 11 woningen in Rokkeveen met circa 15 leerlingen.

Laagbouw

In april werd tussen de gemeente en de aannemers een intentieverklaring afgesloten over het inzetten van langdurig werklozen en bij de bouw van Zoetermeer-Oost. Vanaf 1998 worden daar 8300 woningen gebouwd. Overeengekomen werd om bij de bouw van ruim 2000 woningen worden werklozen of leerlingen in te zetten.

Wethouder Jenne (Volkshuisvesting) verzocht de bedrijven zelf plannen te ontwikkelen voor leerlingbouwplaatsen. Hierop besloten de ondernemers ook leerlingen en werklozen in te zetten bij andere poen.Als gevolg van de afspraken worden bijvoorbeeld de poen 40 laagbouwwoningen van Grootel, alsmede 75 en 130 woningen van Intervan met inzet van minimaal 15 procent leerlingen/werklozen gebouwd. Het gaat hierbij om woningen in Rokkeveen-West.

Reageer op dit artikel