nieuws

Kleine bedrijven en hbo pleiten voor werkend leren

bouwbreed Premium

MKB Nederland, de koepelorganisatie van kleine en middelgrote bedrijven, en de hbo-Raad (hoger beroepsonderwijs) hebben gisteren in Den Haag een overeenkomst getekend om de instroom van jonge mensen uit het hoger beroepsonderwijs in kleinere bedrijven te stimuleren.

Kern van een gezamenlijk plan is hbo’ers na drie jaar studie nog eens drie jaar te laten werken in een onderneming, in plaats van hun een vierde studiejaar op school te laten afmaken. Dit ‘werkend leren’ is dan te beschouwen als afstuderen en een deel van de studiebeurs zou dus ingezet ke worden voor deze ‘mkb-route’.

Minister Ritzen (Onderwijs) zei in een eerste reactie hier niet afwijzend tegenover te staan en het debat te willen aangaan. Hij acht het plan niet in strijd met de veel bekritiseerde tempobeurs en stelt dat het aansluit op de benadering van het kabinet.

Reageer op dit artikel