nieuws

Kennis van funderingen blijft altijd onmisbaar

bouwbreed Premium

Een overvloed aan feiten, cijfers en informatie over funderingen kan gevaarlijk zijn. De ontwerper kan het gevoel krijgen dat het volgen daarvan automatisch tot een goed ontwerp leidt. Dat is een misvatting. Een handboek is een hulpmiddel. Kennis blijft onmisbaar.

Dat staat in het voorwoord van de losbladige uitgave ‘Funderingen’ die onlangs is uitgebracht door uitgeverij ten Hagen en Stam. Daarin valt ook te lezen dat geen enkel technisch handboek mag worden opgevat als een verzameling aanwijzingen en voorschriften die bij navolging tot het gewenste doel voeren. Eigen denkwerk en inventiviteit zijn vereisten. De gebruiker van het boek moet dan ook over een zekere ervaring in de funderingstechniek beschikken. Zonder dat kan nooit een verantwoord ontwerp tot stand komen.

De nadruk in de uitgave ligt op een methodische werkwijze waarbij , elke ontwikkelingsfase van het bouwpo wort voorzien van gerichte informatie die de huidige stand van de bouwpraktijk weergeeft. De opzet van de uitgave volgt die van de principe-opzet van publikatie nr 50 ‘Fundering op palen’ die in 1977 door de Stichting Bouwresearch (SBR) werd uitgebracht. In deel A is het eigenlijke handboek funderingen opgenomen. Het geeft een zo compleet mogelijk beeld van ontwerp, berekeningen en uitvoering. In deel B is feitelijke informatie vastgelegd over onder meer funderingsmaterialen, paalsystemen, hei- en inbrengmaterieel. Deel C bevat adressen van leveranciers en uitvoerende onderzoeksbedrijven.

De inhoud van de uitgave is opgesteld door medewerkers van ABT, Adviesbureau voor Bouwtechniek te Velp. Dit bureau kreeg de opdracht hiertoe in het kader van de beleidsgroep B28 Funderingen van de SBR van 1991. De losbladige vorm maakt het mogelijk het werk uit te breiden en actueel te houden. De eerst publikatie betreft circa 300 pagina’s. Binnen een jaar volgen vier aanvullingen van elk 80 tot 100 pagina’s. Daarna volgen jaarlijks twee aanvullingen van 80 tot 100 pagina’s.

De losbladige uitgave ‘Funderingen’ is te verkrijgen bij uitgeverij ten Hagen en Stam in Den Haag.

Reageer op dit artikel