nieuws

Kamerleden CDA willen extra aftrekpost voor lage inkomens met koopwoning

bouwbreed Premium

De CDA-Kamerleden Reitsma en Biesheuvel hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend, waarmee eigenaar-bewoners, die minder dan – 42.000 per jaar verdienen en kinderen hebben, een deel van hun woonlasten mogen aftrekken van de inkomstenbelasting.

Met het wetsvoorstel wil het CDA de bezuiniging op de kinderbijslag die het paarse kabinet heeft doorgevoerd ook voor lagere inkomens compenseren, die in het bezit zijn van een koopwoning. Nu is de bezuiniging alleen gecompenseerd voor huurders met een laag inkomen, via de kindertabel in de individuele huursubsidie.

Dat is niet terecht, zo menen de christendemocraten, die vanwege die “onevenwichtige” behandeling destijds ook tegen de kindertabel hebben gestemd. Ook de eigenaar-bewoners met een laag inkomen moeten worden gecompenseerd.

Reitsma en Biesheuvel zoeken de oplossing in het creeren van een nieuwe aftrekpost in de inkomstenbelasting voor eigenaar-bewoners. Mensen met een koophuis (maximale waarde twee ton) die minder dan f. 42.000 per jaar verdienen en een of meer kinderen hebben krijgen een bruto aftrek van 700 gulden (tot twee kinderen) of 1050 gulden (bij drie of meer kinderen). Netto wordt daarmee een voordeel geschapen, dat overeenkomt met de uitkering die volgt uit de kindertabel.

Dekking

Volgens Reitsma zullen 120.000 huishoudens voor de aftrekpost in aanmerking komen. In totaal kost de uitvoering van het wetsvoorstel f. 36 miljoen. Voor de dekking ervan verwijzen de CDA-ers naar het plan van aanpak, de tegenbegroting die door fractievoorzitter Heerma tijdens de algemene beschouwingen is gepresenteerd. Voor dit plan valt in de Tweede Kamer bitter weinig steun te bespeuren.

Biesheuvel toonde zich desondanks optimistisch over het verkrijgen van steun bij andere partijen. Hij zei het in ieder geval “flauw” te vinden, als op financiele gronden het initiatiefwetsvoorstel zou worden afgewezen. “Het voornaamste bezwaar tegen een voorziening voor eigenaar-bewoners was dat het in de praktijk niet mogelijk zou zijn. Iedereen, ook staatssecretaris Tommel, zei: ‘het kan niet’. Hieruit blijkt dat het wel kan. Kennelijk heeft men gewoon niet goed gezocht.”

PvdA-woordvoerder Duivesteijn reageert in beginsel positief op het voorstel, en noemt het “zeker het bestuderen waard.” VVD-Kamerlid Verbugt daarentegen is “zeer kritisch”, en vindt het vooral vreemd dat het CDA tegen de kindertabel was, en desondanks nu met een vergelijkbaar voorstel komt. D66 was voor een reactie niet bereikbaar.

Reageer op dit artikel