nieuws

Kamerleden boos over toezegging aanleg A68

bouwbreed Premium

De Tweede Kamerleden Vos en Rosenmoller van GroenLinks hebben zich gestoord aan de toezegging van minister Jorritsma aan de provincie Limburg dat kan worden begonnen met een procedure die moet leiden tot aanleg van de A68.

Voor een dergelijke toezegging onbreekt elke grond, zo vinden de Kamerleden, omdat de A68 niet is opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 1996-2000 en ook niet in het Structuurschema Verkeer en Vervoer II. In het SVV II is deze verbinding zelfs van het hoofdwegennet afgevoerd omdat is gebleken dat het bereikbaarheidsbelang in dit geval niet opweegt tegen verdere doorsnijding van het betrokken landelijk waardevolle gebied

Harde voorwaarde

De Kamerleden hebben de toezegging van de minister vernomen uit een publikatie in Cobouw van 9 oktober. Daarin wordt gewag gemaakt van de aanleg van de A68 als nadrukkelijke voorwaarde, waaronder de provincie Limburg bereid is een regionale bijdrage van f. 20 miljoen te betalen voor de aanleg van de 41,5 kilometer lange A73 zuid.

Voor gedeputeerde staten van Limburg is namelijk de A68, die een verbinding moet gaan geven met de Duitse autoweg BAB52 “een integraal onderdeel van de A73 zuid op de oostoever”.

De Kamerleden stellen: “Vindt u het correct in het onderhandelingstraject over de totstandkoming van de A73 toezeggingen te doen ten aanzien van andere wegen, terwijl u in het politieke debat over de A73 op geen enkele manier er op heeft gewezen dat instemming met de aanleg van de A73 als mogelijke consequentie ook de aanleg van andere wegen met zich mee zou ke brengen ?”.

Ze willen van de bewindsvrouw weten of die kan instemmen met het oordeel dat niet het aanleggen van nog meer wegen in Limburg prioriteit zou moeten krijgen, maar juist de verbetering van het openbaar (spoor)vervoer en in het bijzonder de electrificatie en verdubbeling van de spoorlijn Nijmegen-Roermond. En dit alles omdat de concurrentiepositie van het openbaar vervoer door de aanleg van de A73 verder zal verslechteren. Daarom vragen ze de minister haar toezegging ten aanzien van de A68 “te willen heroverwegen”.

Stadstraverse

De Kamerleden Verbugt en Van Rey (VVD) willen bovendien van minister Jorritsma weten of het juist is dat uit de trace-uitwerkingen van de A73-zuid de zuidelijke schakel in de stadstraverse Roermond is weggevallen en dat er ook geen aansluiting is voorzien op het bovenregionaal bedrijventerrein Heide/Roerstreek.

De VVD-fractie is bezorgd dat door het ontbreken van een stadstraverse er straks voor Roermond een onaanvaardbare verkeerssituatie dreigt te ontstaan. De Kamerleden willen ook van de minister weten of zij de opvatting van de fractie deelt dat door het afzien van de aansluiting aan het bedrijventerrein wordt afgeweken van de lijn van eerdere plannen.

Reageer op dit artikel