nieuws

Kabinet komt niet aan marges van brutering

bouwbreed Premium

Corporaties hoeven niet bang te zijn dat het kabinet nu al de afspraken die zijn gemaakt in het bruteringsakkoord wil verbreken. De minimale huurstijging van 3,5% staat nog recht overeind. Het gaat er alleen om de marges van dat akkoord maximaal te benutten, en te bekijken of het mogelijk is de huurstijgingen verder te matigen.

Dat verklaarde minister-president Kok tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. De premier werd door VVD-Kamerlid Hofstra en daarna door woordvoerders van bijna alle andere partijen aan de tand gevoeld over zijn uitspraken, vorige week in het Parool en in zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad, over het streven van paars te komen tot een verdere verlaging van de huurstijging.

VVD, D66 en CDA maakten zich zorgen over de eventuele aantasting van de marges van het bruteringsakkoord. Hierin is de komende vijf jaar uitgegaan van een huurstijging van minimaal 3,5%, en de komende vijftien jaar van gemiddeld 3,8%. “Dat waarborgt de financiele continuiteit van de sector op langere termijn”, schreef ex-bewindsman Heerma immers in de memorie van toelichting bij de Bruteringswet.

De premier toonde zich verbaasd over de ophef die is ontstaan over zijn uitspraken eind vorige week. Ten eerste omdat Kok hetzelfde al bij de algemene politieke beschouwingen had gezegd, toen de discussie ging over de bestrijding van de armoede in Nederland; ten tweede omdat juist het bruteringsakkoord, samen met de lage rente en gunstige inflatie-ontwikkeling, ertoe kan bijdragen de huurstijgingen lager te laten uitvallen. “Ik kan niet goed zien, waarom de grond zou moeten ontvallen aan de verwachting dat de huurstijging de komende periode lager kan zijn dan in de afgelopen vijf jaar.”

Reageer op dit artikel