nieuws

HSB-bouwer genomineerd voor experimentele bouw

bouwbreed

Houtskeletbouw Alphen R.A. van Leeuwen BV te Alphen, is als enige hsb-bouwer door SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) van VROM genomineerd voor het bouwen van woningen in de sociale sector in Nederland.

SEV heeft bouwend Nederland uitgenodigd om woningen te ontwerpen in verband met het programma’ voorbeeldpoen goedkope nieuwbouwwoningen’ van het ministerie van VROM. Het doel is om uiteindelijk tien plannen uitgebreid te evalueren. Hieronder vallen de B en D (Betaalbaar en Duurzaam) te bouwen woningen van Houtskeletbouw Alphen. Voorwaarde is dat de stichtingskosten van de woningen exclusief de grond de f. 100.000 inclusief btw niet te boven mogen gaan.

Bij de ontwerpen zijn ook andere voorwaarden gewogen. Zo moeten de woningen voldoen aan de EPN (Energie Prestatie Normering), energiezuinig zijn en uit duurzame materialen worden gebouwd. Ze moeten aan bepaalde afmetingen voldoen, vier kamers bevatten en aanpasbaar zijn aan veranderde woonomstandigheden.

Een heel belangrijke voorwaarde is ook, dat de genomineerden dit jaar ook daadwerkelijk de voorgestelde woningen bouwen. De bedoeling is dat de woningen na de bouw door SEV worden geevalueerd op de voornoemde kwaliteiten. SEV geeft de woningen dan punten op die gebieden, waarop de woningen scoren en minpunten op de gebieden waarop ze falen. Na de evaluatie krijgen de plannen de status van ‘voorbeeldpo’, die in het najaar in een brochure door het SEV wordt uitgebracht. Gemeenten en woningcorporaties ke er dan kennis van nemen.

Zekere garantie

Die hebben dan bij het geven van vervolgopdrachten aan de genomineerden een zekere mate van garantie, dat de woningen aan de verwachtingen voldoen. Van de inzendingen heeft SEV er tien goedgekeurd voor het bouwexperiment, waaronder die van de hsb-bouwer Van Leeuwen.

“De afbraak van allerlei subsidies in de bouw maakt het nodig naar andere wegen om te zien om toch nog sociale woningbouw mogelijk te maken”, zo zei M. van der Breggen van het gelijknamige architectenbureau, die samen met Ros van Leeuwen de hsb-woningen heeft ontworpen.

“Dat is ook voor de SEV aanleiding geweest om het experiment op te zetten. Het heeft ons genoodzaakt heel scherp te gaan kijken naar het gebruik van materialen, de duurzaamheid ervan en natuurlijk de kosten. Tevens hebben we de bouwtijd onder de loep genomen, omdat die direct bepalend is voor de bouwkosten.”

Zes typen

“Voor ons heeft het nadenken geresulteerd in het ontwerpen van zes typen hsb-woningen met respectievelijk een zadeldak, een lessenaarsdak en een plat dak”, aldus Ros van Leeuwen. “We zijn uitgegaan van drie basistypen. Ze zijn alle drie gebaseerd op een fundering op een betonnenvloer op heipalen. Ze worden eveneens voorzien van half-steensmetselwerk tot de eerste verdieping. Daarboven is de keuze van afwerking vrij. Alles wat draagt is standaard evenals de indeling van de kozijnopeningen.

De keuze van de afwerking van de buitenschil vanaf de eerste verdieping alsmede het type kap is vrij. Dat is belangrijk, omdat de architect daardoor in staat is de woningen stedebouwkundig goed in te passen in hun omgeving. Bijna als vanzelfsprekend zijn energiebesparingsmaatregelen genomen waaronder een goede isolatie, dubbel glas, warmteterugwinning en dergelijke. Onze woningen komen dan ook uit op een EPN-coefficient van 1,2 terwijl 1,4 de bepaalde grens is voor woningbouw. Er is verder een vrije keuze voor woningen met de woonkamer aan de straat- of tuinzijde”, aldus Van Leeuwen.

“De prijs van onze woningen ligt tussen de f. 95.000 en f. 100.000 inclusief btw en is gebaseerd op veertig woningen in blokken van acht woningen. Als de blokken langer worden, heeft dit een drukkend effect op de prijs, omdat minder kopgevels nodig zijn. De bouwtijd van een blok van acht bedraagt zes tot acht weken.”

Hoge verwachtingen

“We hebben hoge verwachtingen van onze woningen, omdat wij ervan overtuigd zijn dat deze hsb-woningen op alle punten hoog zullen scoren. Vooral op het gebied van aanpasbaar wonen heeft hsb zijn voordelen, omdat deze bouw zich gemakkelijk laat aanpassen aan veranderde woonomstandigheden. Als kinderen uit huis zijn wijzigen zich de woonbehoeften. Dat geldt ook voor mensen die ouder worden en voor hen, die gehandicapt raken”, zo stelde Van der Breggen.

“Door de lage kostprijs komt de huur van de woningen uit op ongeveer f. 700 per maand, afhankelijk van de grondprijs. Het gasverbruik komt neer op 450-500 m3 per jaar voor verwarming en warmwaterverbruik.” We hebben berekend dat de bewoners hiervoor ongeveer f. 30 per maand kwijt zijn. We denken met recht te ke zeggen, dat we met deze woningen ons steentje aan betaalbare volkshuisvesting bijdragen.”

Reageer op dit artikel