nieuws

Het gaat goed met staal maar het kan nog beter

bouwbreed Premium

Het gaat goed met het gebruik van staal in Nederland. Maar de gedachte dat de staalbouw er al zou zijn is echter onjuist. Groei in het gebruik van staal is nog mogelijk.

Dit blijkt uit de openingstoespraak van drs. H. van Appeldoorn, voorzitter van het Staalbouw Instituut, op de Staalbouwdag 1995 in Amersfoort. De staalbouwmarkt is breed, zo stelt Van Appeldoorn vast, maar het materiaal staal kan op veel meer plaatsen in de bouw worden toegepast. Deze overtuiging vindt zijn oorsprong in de zorg om het milieu. In Nederland heeft zorg om het milieu een hoge vlucht genomen. Het Staalbouw Instituut is over de relatie staal en milieu tot nu toe terughoudend geweest. Maar daar komt verandering in. De voorzitter laat weten dat materiaal in voorbereiding is “waarin de feiten over staal op een rijtje worden gezet”. Duidelijk is al wel dat staal voor 100% te recyclen is. Al eerder gebruikt materiaal is in de oorspronkelijke kwaliteit en toepassing weer in te zetten. Dit aspect wordt meegenomen in een Life Cycle Analyse voor staal. Van Appeldoorn verwacht dat met meenemen van deze belangrijke factor de milieukwaliteit van staal pas goed duidelijk zal worden. Met staal in de bouw gaat volgens hem de samenleving een duurzame toekomst tegemoet.

Groei

Staal doet het in vergelijking met het buitenland in Nederland goed. Dat wordt door het streven naar meer toepassingen in bepaalde sectoren wel eens vergeten meent Van Appeldoorn. Hij doelt daarbij op sectoren met een nog relatief laag marktaandeel voor staal zoals woningbouw of hoogbouw. In Duitsland heeft staal een marktaandeel in hallenbouw van slechts 23%. In Nederland is dat 78%. En bij de verdiepingbouw in Nederland wordt voor 26% in staal gedaan, tegenover slechts 4% in Duitsland. De produktie van staalconstructies per hoofd van de bevolking is in Nederland een van de hoogste van Europa. “Nederland doet het met staal zo slecht nog niet. Maar we moeten niet denken dat we er zijn. Er is nog veel groei mogelijk”, zo hield voorzitter Van Appeldoorn de aanwezigen voor.

Reageer op dit artikel