nieuws

Herinrichting voormalige mijnterreinen uitkomst voor bouw Fenix en Hermes: majeure miljardenpoen Belgie

bouwbreed Premium

Twee majeure Belgische miljardenpoen worden gepresenteerd op de euregionale bouwbeurs in het Maastrichtse MECC. Het gaat om de herinrichting van de uitgestrekte voormalige mijnterreinen in Waterschei en Winterslag, onder de rook van Genk. Met omvangrijke overheidssteun moeten die goeddeels zwartgeblakderde gebieden nieuwe centra van bedrijvigheid worden.

Het meest omvangrijke po is dat in Waterschei. De naam “Fenix” is heel toepasselijk. Daarmee wordt namelijk verwezen naar de mythologische vogel, die om de zoveel tijd verbrandt en dan uit eigen as herrijst. Volgens directeur G. Lovink gebeurt dat ook met het mijnterrein: “Dat herrijst bijna letterlijk uit zijn as.”

Het po omvat de reconversie van een gebied van 420 hectare, waar in de achterliggende decennia ruim 50.000 mensen in de schachten afdaalden om kolen te winnen. Maar het zwarte goud bracht tenslotte grote werkloosheid. Want in 1988 werd de kolenwinning stopgezet. De laatste mijn ging in 1990 dicht.

Om de werkgelegenheid in Belgisch Limburg een impuls te geven werden plannen ontwikkeld voor grootschalige herinrichting. Begin deze maand is de bouwvergunning aangevraagd.

Werkgelegenheid

Lovink verwacht dat de bouw in de tweede helft van 1996 zal beginnen. Uitvoering van het po biedt 4700 manjaren direct en 2300 manjaren indirect werk. Dat staat los van de omvangrijke structurele werkgelegenheid, die na voltooiing van het po moet ontstaan. Het gaat daarbij om vele, vele duizenden arbeidsplaatsen.

De plannen voorzien in de bouw van 150.000 vierkante meter bruto winkelvloeroppervlakte (het wordt daarmee een van de grootste winkelcentra in de Benelux en het Duitse grensgebied), een vakantiepark met hotel (112 kamers), 660 bungalows en recreatieve voorzieningen (waaronder een subtropisch zwemparadijs en Winter Wonder Land: een attractie waar in alle jaargetijden kan worden geskied, gerodeld en gelanglaufd in natuurlijke sneeuw), een uitgaansdorp met thema-cafe’s en theaters (waaronder een mega-bioscoop), een gigantisch tuincentrum en een 27 holes-golfcomplex.

Miljarden

Uitvoering van het totale po vergt volgens Lovink een directe investering van f. 1 miljard. Dat geld wordt opgebracht door Fenix N.V. (een 100 procent dochter van de Limburgse Reconversie Maatschappij, waarin de Vlaamse overheid voor een belangrijk deel participeert) en private marktpartijen.

Lovink prognotiseert voor alle activiteiten die in de toekomst ontplooid worden in het gebied een jaaromzet van f. 1 miljard.

In het kader van het Fenix-po zal ook de dwars door het gebied lopende, niet meer in gebruik zijnde spoorlijn tussen Genk en Maasmechelen nieuw leven worden ingeblazen. Het is de bedoeling de verbinding te re-activeren met een apart station Fenix. Uiteraard moeten ook tal van andere infrastructurele werken worden uitgevoerd.

De plannen zijn thans zo ver gevorderd dat ze volgens Lovink “voor het eerst op een internationale beurs aan de vakwereld gepresenteerd ke worden. BouwMECC lijkt ons daarvoor een uitgelezen gelegenheid, omdat Fenix gerealiseerd wordt in de euregio waarop de beurs zich richt”.

Hermes-po

Van minder allure, maar voor de werkgelegenheid zeker niet onbelangrijk, is de reconversie van de voormalige steenkolenmijn van Winterslag. Het gaat om de herontwikkeling van een gebied van totaal 120 hectare. Met dit project, dat de naam “Hermes” heeft gekregen, is eveneens een omvangrijke investering gemoeid. Het gaat om vele honderden miljoenen guldens.

Het po omvat drie belangrijke componenten: ontwikkeling van een grootschalig industrieel gebied voor met name logistieke dienstverlening, ontwikkeling van een woongebied met 250 nieuwe woningen rond de voormalige mijngebouwen en aanleg van daartoe benodigde infrastructuur, alsmede het met beplanting aankleden van de voormalige steenbergen ten behoeve van recreatie.

Voor het logistieke po is al veel werk verricht. In het noordelijk deel is de Euro Terminal Genk aangelegd: een overslagterminal (spoor/weg) voor containers met een laad- en losperron van 600 meter lengte, gekoppeld aan een 22 meter breed afhandelingsgebied. Een tweede perron van deze terminal, eveneens 600 meter lang, is eind september dit jaar in gebruik genomen. Tot nu toe is daardoor al f. 56 miljoen geinvesteerd. Maar in de toekomst zijn nog meer belangrijke investeringen noodzakelijk.

De plannen voorzien namelijk nog in een uitbreiding tot vier sporen en handlingzones, waarmee per jaar 100.00 overslagen ke worden gerealiseerd.

Sanering nodig

Het zuidelijk deel van het mijnterrein omvat 71 hectare. Dit gebied moet nog geheel gesaneerd en herontwikkeld worden. Hier komt een internationale distributiezone met een breed scala aan logistieke activiteiten. Rechtstreeks verband daarmee houden investeringen in de bouw van garage en tankstation, wasinstallatie en installatie voor tankcleaning, realisering van een administratief- en businesscentrum en bouw van magazijnruimten.

Voor de ontsluiting van het gebied moeten 5,8 km wegen, 2850 meter spoorwegen, nutsvoorzieningen, fietspaden etc. worden aangelegd. Het meer dan 20 hectare grote gebied voor woningbouw nabij de hoofdgebouwen van de vroegere mijnzetel moet nog geheel ontwikkeld worden. Voor het voormalige grote hoofdgebouw van de mijn, dat een wat verpauperde aanblik toont, wordt nog een museale bestemming gezocht.

Reageer op dit artikel