nieuws

HDW versterkt markt- positie met Krupp-kranen

bouwbreed Premium

Nadat Grove Worldwide per 31 augustus j.l. alle activiteiten en faciliteiten van Krupp Mobilkrane GmbH overnam, bestond er nog enige onzekerheid hoe deze situatie zich zou gaan vertalen op de Nederlandse markt. Nu is daar duidelijkheid over, daar per deze datum Grove-importeur HDW Transporttechniek uit Ridderkerk de verkoop, service en onderdelenvoorziening van de voormalige Krupp-kranen op de Nederlandse markt voor zijn rekening mag nemen.

HDW Transporttechniek BV voert nu het gecombineerde programma van Grove dat met een veertiental All Terrain kranen erbij is uitgebreid tot zestig modellen. De bekende KMK-kranen betekenen voor HDW een goede aanvulling in met name het zwaardere marktsegment waardoor de positie van HDW op de Nederlandse kranenmarkt duidelijk versterkt is.

Voor HDW betekent dit onder meer dat op korte termijn een groei te verwachten is van het aantal service-medewerkers naast de uitbreiding van technische faciliteiten en automatisering.

Reageer op dit artikel