nieuws

Haagse Schilderswijk wordt populairder

bouwbreed

Het gaat beter met de Schilderswijk, de probleemwijk met 35.000 Hagenaars. “Steeds meer mensen willen hier komen wonen”, weet Jan Koops, projectleider Aanpak Schilderswijk.

De Europese Unie en het rijk zien de wijk ook wel zitten. Begin oktober steunde Brussel het stadsvernieuwingspo met f. 10 miljoen gulden, voortkomend uit het Europese Urban-programma. Het rijk verdubbelde dat bedrag, waardoor de nieuwbouw weer even vooruit kan. Daarbij wordt meer dan voorheen gelet op de woonomgeving. “In het verleden bouwden we wel mooie huizen, maar hadden we minder oog voor het geheel”, legt Koops uit. “Door bijvoorbeeld open bouwblokken werd de drugsproblematiek alleen maar groter. Waren we nog maar net begonnen of de zaak begon alweer te verloederen. Nu doen we meer aan investeringsbescherming. We maken mooie parken, zorgen dat mensen zich veiliger voelen en schakelen een buurtbeheerbedrijf in om alles zo te houden. Dat alles onder de term narooi-programma.”

Meer dan 60 procent van de Schilderswijkers komt van oorsprong niet uit Nederland. Zeventig procent heeft een uitkering. Het po Aanpak Schilderswijk probeert daar ook iets aan te doen. Met zo’n f. 12 miljoen willen de planmakers de (voornamelijk ambachtelijke) produktie weer op gang brengen.

“De meeste van die bedrijfjes zijn door de stadsvernieuwing allemaal ter ziele gegaan en er gingen 4000 banen verloren”, zegt Koops, wijzend op een oude werkplaats. “Ze konden de huur van de nieuwbouwpanden niet betalen. Het subsidiegeld willen we gebruiken om de huren voor hen laag te houden en zo kleinschalige bedrijvigheid te stimuleren.”

Rond het jaar 2000 hoopt Koops de fysieke stadsvernieuwing klaar hebben. Samen met de talrijke initiatieven van bewoners moet er dan weer een leefbare en veilige wijk zijn ontstaan. De poleider verwacht aanzienlijk meer tijd nodig te hebben voor de sociale stadsvernieuwing.

Reageer op dit artikel