nieuws

Grote poen niet in referendum

bouwbreed Premium

Grote poen, zoals de Betuwelijn of de uitbreiding van Schiphol, zullen vooralsnog geen onderdeel ke uitmaken van een referendum. Dat zijn de regeringspartijen overeengekomen.

Uit het akkoord van deze partijen over deze kwestie blijkt dat in principe alle wetten onderwerp van een correctief referendum ke zijn. De inhoud van internationale verdragen en wetten die het koninklijk huis betreffen vallen er buiten.

De beslissing of ook over grote poen een referendum kan worden gehouden, wordt nog even uitgesteld. Vooral de VVD verzette zich tegen het idee om de grote poen ook aan de bevolking voor te leggen. Met name minister Jorritsma van verkeer kantte zich er fel tegen.

Volgens haar is de combinatie van inspraakprocedures vooraf en dan nog eens een referendum achteraf veel te omslachtig. Nu is besloten hier nog eens nader naar te kijken aan de hand van een recent rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over inspraakprocedures.

Geen halszaak

D66-voorzitter Vrijhoef liet in een reactie voor de radio al weten, dat de vraag of grote poen ook onderwerp van een referendum ke zijn voor hem en zijn partij geen halszaak is.

PvdA- senator Jurgens zei blij te zijn dat er nu eindelijk een referendum zal komen. Hij waarschuwde zijn collega-senatoren alvast, dat zij zich volstrekt ongeloofwaardig maken als ze het wetsvoorstel in de Eerste Kamer zouden laten sneuvelen. “Dan zou het bestaansrecht van de Eerste Kamer terecht in twijfel worden getrokken”, aldus Jurgens.

Reageer op dit artikel