nieuws

Grondeigenaren in Venlo liggen dwars

bouwbreed Premium

In Venlo liggen de eigenaren van een dertiental percelen dwars bij de overdracht van grond voor de bebouwing van het plan Sinselveld. Venlo wil hier 160 woningen bouwen. Om het bouwplan niet langer te stagneren, heeft het gemeentebestuur de onteigeningsprocedure ingezet.

Het bouwplan behoort bij de stadsvernieuwing Centrum-Zuid. Omdat Venlo onder andere al geruime tijd de onteigeningsbui zag hangen heeft het gemeentebestuur aan GS meer tijd en armslag gevraagd voor de uitvoering van de stadsvernieuwing Centrum-Zuid. In 1990 stelde de provincie f 10 miljoen beschikbaar. Dat geld moest in 1995 zijn uitgegeven; nu is hiervan pas f 3 miljoen besteed.

GS hebben inmiddels besloten dat de resterende f 7 miljoen beschikbaar blijft tot het jaar 2000. Venlo moet dan wel garanderen dat in 2005 1600 woningen zijn gebouwd.

Reageer op dit artikel