nieuws

Goedkeuring voor omvangrijke sanering

bouwbreed

De provincie Friesland en het rijk hebben het saneringsplan voor het voormalige bedrijfsterrein van Kollum Chemie in Oudwoude goedgekeurd. In totaal moet 66.000 m3 grond worden afgevoerd. De sanering start nu definitief in augustus 1996 en kost f. 37 miljoen.

De sanering wordt in fases uitgevoerd. Eerst wordt begonnen met de sanering van de vuile grond van landbouwpercelen en erven van huizen in de buurt. Daarvoor komt nieuwe grond in de plaats. Het jaar daarop worden de walkanten en sloten geschoond. De grond van de voormalige bedrijfsterreinen wordt in 1998 aangepakt. Ook wordt dan gestart met het zuiveren van het grondwater.

In 1999 wordt het laatste deel van de grond afgegraven. Het grootste deel van de 66.000 m3 vervuilde grond zal worden gereinigd; een klein deel wordt gebruikt bij de aanleg van geluidswallen. Een speciaal te bouwen zuiveringsinstallatie zal twaalf jaar lang 1 miljoen water zuiveren. De aanbesteding voor de eerste fase van het po zal in het voorjaar van 1996 plaatsvinden.

Reageer op dit artikel