nieuws

Geld maar gedeeltelijk oorzaak vooruitgang in oosten Duitsland

bouwbreed Premium

Wanneer de vooruitgang in de oostelijke deelstaten van Duitsland ter sprake komt, wordt doorgaans meteen verwezen naar de grote bedragen die Bonn daarvoor vrijmaakte. De rol van de financien wordt echter overgewaardeerd. Geld ontstaat door arbeid en niet omgekeerd. Geld alleen levert geen resultaten op.

Het feit dat de gang van zaken in het oosten van Duitsland naar verhouding goed verloopt, hangt vooral samen met het rechtssysteem waarin de ontwikkelingen plaatsvinden, met de handhaving van wet en regel en met de organisatie van de uit te voeren werken. Een land als Polen kan daar volgens voorzitter dr. A. Feldon van het Verbond Poolse Particuliere Industrie een voorbeeld aan nemen. Op een bijeenkomst tijdens de bouwbeurs Leipzig legde hij uit dat alleen juridische zekerheid voldoende garanties schept voor economische ontwikkelingen. In het geval van Polen vergt dat een omschrijving van het begrip ‘eigendom’ in de grondwet. In Polen geldt nog steeds de grondwet uit 1952 die op last van de toenmalige Sovjetleider Jozef Stalin eigendom ongenoemd laat.

Tsjechie stelde al in 1990 wet en regel omtrent particulier eigendom vast. In het verlengde daarvan gaf de staat onteigend vastgoed terug aan vroegere eigenaren. Volgens adviseur ir. P. Linhart van de gemeente Praag is de restitutie inmiddels zover gevorderd dat er geen onduidelijkheden rond aanspraken meer bestaan. Niet alles komt in Tsjechie in particuliere handen. Voor objecten die in overheidshanden moeten blijven, zullen overheidsinstellingen compensatie aanbieden. De gerechtelijke behandeling van deze gevallen zal naar verwacht nog minstens enige jaren duren.

Linhart wees zijn gehoor erop dat alleen Tsjechische staatsburgers vastgoed ke verwerven. Dat geldt voor particulieren en juridische rechtspersonen. Ook bedrijven die uitsluitend met buitenlands kapitaal werken, moeten zich door een Tsjechische bedrijfsleider laten representeren. Het aanvragen van een bouwvergunning neemt minimaal twee tot drie maanden in beslag. De aanvrager dient zelf eigendomskwesties op te lossen. De overheid stelt voorts de eis dat de voorgenomen bouw niet tot milieubederf leidt. Voor de voorbereiding komen alleen Tsjechische architecten of bouwingenieurs in aanmerking. Buitenlanders krijgen hierin slechts een klein aandeel en uitsluitend dan wanneer de controlerende Tsjechische instanties het bijbehorende diploma erkennen.

Ontwikkelaars van kantoren en winkelgebouwen moeten bij het indienen van de vergunningsaanvraag aangeven welke activiteiten in hun poen zullen plaats vinden. De overheid ziet erop toe dat deze opgave wordt aangehouden.

Reageer op dit artikel