nieuws

Friese afvalverwerker ziet af van scheidingsinstallatie

bouwbreed Premium

Afvalsturing Friesland ziet definitief af van de bouw van een scheidings- en vergistingsinstallatie voor het Friese afval in Leeuwarden. Het aanbod is te gering om de investering met zekerheid rendabel te maken, zo blijkt uit een door De Grontmij gehouden onderzoek.

Ondanks het afblazen van de plannen en het afhaken van de gemeente Leeuwarden, wil de provincie Friesland de realisering van een Milieu Technisch Centrum (MTC) toch doorzetten. Met de installatie was een investering van f. 50 miljoen gemoeid.

Het wordt niet uitgesloten dat de bouw van een scheidingsinstallatie in de toekomst wel rendabel is. De installatie komt dan echter niet in Leeuwarden, maar bij stortplaats De Wierde onder Heerenveen. Het onderzoek van de Grontmij heeft uitgewezen dat bouw daar goedkoper is.

Het afblazen van de plannen in Leeuwarden is een tegenvaller voor de gemeente Leeuwarden. Dat zag in de installatie een belangrijke pijler om ten westen van Leeuwarden een milieu-technisch centrum met groot baggerdepot te realiseren. De provincie Friesland heeft het plan nog niet uit het hoofd gezet. De locaties Leeuwarden, Heerenveen en Drachten zullen als mogelijke vestigingsplaatsen nog nader onder de loep worden genomen. Ook twee andere, niet nader genoemde plaatsen, zijn nog in beeld.

Het Milieu Technisch Centrum (MTC) moet een bedrijventerrein worden waarbij verwerking van baggerslib, batterijen, asbest en eventueel huis- en bedrijfsafval wordt verwerkt en gerecycled. Nu Leeuwarden waarschijnlijk niet doorgaat als vestigingsplaats van een MTC met baggerdepot, staan ook de plannen voor een proef voor het reinigen van baggerspecie in Leeuwarden op losse schroeven. EDON en Oosterhof-Holman willen graag een proefinstallatie bouwen, maar dan moet er wel uitzicht zijn op een vervolg waarbij een baggerdepot onontbeerlijk is.

Reageer op dit artikel