nieuws

Frankrijk wil aankoop van vastgoed stimuleren

bouwbreed Premium

De Franse regering wil de bouwsector laten opleven door middel van rentevrije leningen voor de gemiddelde inkomensklasse. De maatregel moet op 1 oktober 1995 in werking treden en in 1996 ruim 120.000 mensen toegang verschaffen tot een eigen huis.

Tot nu toe beschikten mensen met een gemiddeld inkomen over twee gesubsidieerde leenmogelijkheden. De hoogte van de zogenaamde PAP en PAL-leningen werd bepaald door het inkomen, de oppervlakte van de te kopen woning en de vraag of het een oude of nieuwe woning betrof. Door een ingewikkelde rekensom kwamen de banken veelal op een te lenen bedrag dat nauwelijks een derde van de koopsom vertegenwoordigde.

Voor Jan Modaal was het veelal onmogelijk een huis te kopen. Veel mensen met een gemiddeld inkomen raakten in financiele moeilijkheden. Door de kostenstijging hadden zij op den duur te weinig armslag om de hypotheken af te lossen.

Voetangels

De nieuwe gesubsidieerde lening is afhankelijk van zaken als: de samenstelling van het gezin (vrijgezel, echtpaar met/of zonder kinderen en hun aantal), de hoogte van het inkomen en de woonplaats.

In de Parijse regio, waar woningen duurder zijn dan in de provincie is de laagste renteloze lening 100.000 francs en de hoogste 180.000 francs. In de provincie begint deze bij 70.000 francs en gaat tot 140.000 francs. De aflossingsperiode beloopt minstens zeven en hoogstens twintig jaar. De aspirant-kopers zullen hoe dan ook een flinke duit moeten lenen tegen het gangbare rentetarief of hun spaargeld moeten inzetten.

Een tweede voetangel is dat het geleende bedrag niet meer dan 20 procent van de koopprijs mag zijn en moet dienen voor de aankoop van een nieuwbouwwoning. Betreft het een ouder huis dan moeten de kosten voor het opknappen hiervan 54 procent van de verkoopprijs bedragen.

Voorwaarden

De Franse constructiebedrijven juichen het initiatief van de regering toe. Voor aspirant-kopers zijn de voorwaarden hinderlijk. Menigeen zal (zoals altijd) zijn toevlucht nemen tot het presenteren van een opgeschroefde kostenraming van de verbouwing om de lening te ke krijgen. Met de voorwaarden wil de Franse regering voorkomen dat zeer draagkrachtige mensen een huis volledig afbetalen en de rentevrije lening opstrijken om deze tegen een fikse rente weg te zetten.

Het sociale karakter van de lening zit ‘m namelijk minder in de nul-rente danwel in de mogelijkheid om de lening pas veel later af te lossen, d.w.z. als de hoofdlening is afgelost, na 15 of 17 jaar.

De regering voorspelt dat in 1996 ruim 100.000 nieuwbouwwoningen met hulp van de nul-lening worden gekocht en 20.000 in de sector oudbouw. De regering schaft echter belastingaftrekvoordelen voor huiseigenaren tegelijkertijd af. Dus blijft de uitkomst van de voorspelling vrij onzeker.

Reageer op dit artikel