nieuws

Fiat aan dijkverzwaring Vuren en Gorinchem – Oost

bouwbreed

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is akkoord met de dijkverbeteringsplannen voor de dijkvakken Vuren en Gorinchem-Oost.

Het rechtscollege heeft de beroepen verworpen die waren ingediend tegen de te volgen dijktrace’s, de geplande sloop van woningen en de grondverwerving. Op 22 september diende bij de Raad van State de beroepszaak tegen de twee dijkverbeteringsplannen. Bezwaren kwamen van omwonenden en agrariers, de Stichting Woonbelangen Waaldijk/Merwededijk, de Stichting Red ons Rivierenlandschap en de Stichting Uiterwaardenpark Maas, Waal en Merwede. De dijktrace’s die versterkt gaan worden zijn 3,5 kilometer en 4,8 kilometer (Vuren) lang. De openbare aanbesteding door het Polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden heeft op 7 november plaats. Eind 1996 moeten de werkzaamheden zijn afgerond. Het Polderdistrict zegt in een reactie zeer tevreden te zijn over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak. Het rechtscollege heeft zich nu uitgesproken over nagenoeg alle dijkvakken van het Polderdistrict die onder het regiem vallen van de Deltawet grote rivieren.

Reageer op dit artikel