nieuws

Energiewijzers hulp bij energetisch ontwerpen

bouwbreed Premium

Voor het energetisch goed ontwerpen van kantoren en gebouwen heeft ISSO (Instituut voor studie en stimulering van onderzoek op het gebied van gebouweninstallaties) twee energiewijzers op de markt gebracht. Het betreft ISSO-publikatie 37 ‘Energiewijzer voor kantoorgebouwen’ en ISSO-publikatie 41 ‘Energiewijzer woningen’.

Het energiegebruik speelt als ‘randvoorwaarde’ bij het realiseren van gebouwen en installaties een steeds belangrijkere rol. Dit komt tot uitdrukking in het Bouwbesluit en de EPN (Energieprestatie-normering) zoals die 15 december van kracht wordt. Hierop inspelend heeft ISSO met ondersteuning van Novem (Nederlandse onderneming voor energie en milieu) te Sittard en het OLC-fonds te Rijswijk de energiewijzers gepubliceerd.

Met behulp van eenvoudige methoden wordt het energiegebruik als gevolg van bouwfysische en installatietechnische ontwerpen zichtbaar gemaakt. Uitgaande van de energiedoelstelling voor het gebouw en installatie, zijn die maatregelen te kiezen, die tot het gewenste doel leiden in overeenstemming met de energiedoelstelling.

Om aan te sluiten op de EPN is een relatie gelegd tussen in de publikaties gehanteerde energiedoelstellingen voor de primaire energievoorzieningen en de benodigde energieprestatie neergelegd in een EP-getal volgens het Bouwbesluit. Vanaf eind oktober zijn de publikaties te bestellen bij de Intechnium te Woerden, tel: 0348-437356 of fax 0348-432013.

Reageer op dit artikel